Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Drukuj

W trybie mieszanym (stacjonarnie i wideokonferencja) kontynuowano rozmowy o najważniejszych tematach dotyczących nie tylko Enea S.A.

Na wstępie prezes Paweł Szczeszek nawiązał do bardzo trudnej sytuacji w kraju i w GK Enea związanej z pandemią.  Dzisiaj zanotowano kolejny dzienny rekord wykrytych zachorowań na Covid -8099. Prezes pokreślił, że konieczne będzie podjęcie dodatkowych reżimów i zaapelował o podporządkowanie się nim.  Zaapelowano też o ograniczenie bezpośrednich kontaktów w tym również spotkań związkowych. Następnie przedstawiono uwarunkowania gospodarcze i ekonomiczne dotyczące całej grupy.

Po tym wstępie przystąpiono do rozmów płacowych. Po ponad godzinnych negocjacjach udało się zrealizować ustalenia z marca 2020 r. oraz uzgodnić wysokość premii na Święta Bożego Narodzenia. Wypłata premii nastąpi nie później niż 15 grudnia 2020 r.

Inne tematy poruszane podczas spotkania:

1.Transformacja energetyki. Strona pracodawcy poinformowała o planowanym spotkaniu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Poproszono nas o wytypowanie 10 osobowej reprezentacji strony społecznej z GK Enea.

2.Umowa społeczna. Zaproponowaliśmy zmianę parametrów umowy społecznej, związanych z sytuacją w branży energetycznej. Podczas krótkiej dyskusji ustalono, że spotkanie w tym temacie odbędzie się 28 października 2020 r.

3. Ponadzakładowy i Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP i ZUZP). Temat ZUZP dotyczy Enea Trading-mimo wielu rozmów i spotkań w tej Spółce Pracownicy nie mają jeszcze Układu. Nie wszystkie Spółki GK Enea są członkami nowo powstałego związku pracodawców energetyki , który ma być stroną PUZP . Prezesów należy zobowiązać do przystąpienia do związku pracodawców lub objęcia pracowników tych Spółek nowym PUZP.

Szczegóły uzgodnień płacowych do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.Wiadomość tą wyświetlono 3091 razy.