Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

Zgodnie z przyjętymi przez nowy Zarząd Enea S.A. zasadami komunikacji społecznej odbyło się kolejne spotkanie stron dialogu w Enea S.A. Tematyka spotkania:

1.Przedstawienie nowych Dyrektorów obejmujących stanowiska zarządcze. ( Tomasz Ćwiek, Sławomir Krenczyk, Bartosz Zieliński.)

2.Wyniki finansowe Enea S.A. oraz Grupy Enea za 6 miesięcy 2013 r.

3.Nowa Strategia Grupy Enea. Aktualnie zbierane są efekty prac zespołów roboczych.10 października 2013 nastąpi prezentacja głównych elementów Strategii dla strony związkowej. Następnie wg harmonogramu przyjętego przez Zarząd Strategia zostanie przedstawiona do akceptacji organom spółki.

4.Ład korporacyjny. W przeciwieństwie do poprzedników , którzy twierdzili ,że ładu korporacyjnego nie można budować , gdyż jest to zmowa korporacyjna , nowy Zarząd podziela zdanie strony społecznej i podjął działania w celu opracowania stosownego dokumentu.

5.Centrum Usług Wspólnych. Projekt CUW został uruchomiony. Prowadzone są analizy przez Zarząd Enea Centrum. Proces budowy CUW będzie prowadzony z poszanowaniem praw pracowniczych. Efekty prac zespołu projektowego zostaną przedstawione stronie społecznej na spotkaniu w dniu 17 października 2013 r.

6.Taryfa pracownicza. Występują problemy z egzekwowaniem uprawnień do taryfy pracowniczej. Strona pracodawcy powołała zespół w celu zaradzenia tym problemom. Do 30 września 2013 przedstawiciele strony związkowej mogą delegować swoich przedstawicieli do prac w tym zespole.

7.Pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę. Zarząd przyjął sugestię strony społecznej -godne pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę. Planowane są spotkania pożegnalne z udziałem członków Zarządu Enea S.A.

8.Starzejąca się załoga w Grupie Enea.  Średnia wieku pracowników w Grupie wynosi 46 lat. Prowadzone są analizy celem zapobieżenia utracie kompetencji starzejącej się załogi.

9.Identyfikacja z Grupą Enea. Podjęto  działania w celu zmiany niekorzystnej sytuacji ( bardzo niski stopień identyfikacji pracowników z Grupą Enea). W tym celu opracowywany jest Kodeks Etyki oraz Strategia komunikacji wewnętrznej.

10.Świadczenia pieniężne dla pracowników nie mających praw do akcji wynikające z Porozumienia  z 28.05.2008 r. ze Zdroiska.  Zarząd Enea S.A. nie widzi możliwości zrealizowania tego porozumienia. Rezerwa celowa na ten cel decyzją nowego Zarządu została rozwiązana. Wielokrotnie podnoszone przez stronę związkową  argumenty ,w postaci wypłaty takich świadczeń w ELKO oraz umieszczenia zobowiązań na rzecz pracowników wynikających z w/w Porozumienia  w Prospekcie Emisyjnym Enea nie wpłyną na zmianę decyzji Zarządu, który uważa temat Porozumienia ze Zdroiska za sprawę zamkniętą.

Relacje z poprzednich spotkań z Zarządem Enea S.A.


Więcej na temat CUW


Wiadomość tą wyświetlono 4302 razy.