Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 19 Kwiecień 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 85

  Już po raz ostatni w 2008 na swoim posiedzeniu spotkali się przedstawiciele Komisji Podzakładowej Naszego Oddziału. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania członkowie komisji wysłuchali sprawozdania z działalności złożonego przez przew. K.Gonerskiego. Następnie przyjęli w szeregi naszej organizacji następne 3 osoby oraz dyskutowali na temat imprez ,k...

16.12.2008-Nowy emeryt Bronisław Parzygnat
Dodano: 16 Grudzień 2008r. 18:02

    Dyrekcja , koledzy oraz współpracownicy z Rejonu Dystrybucji Choszczno   pożegnali odchodzącego na zasłużona emeryturę kolegę Bronisława Parzygnata. Było ciasto, kawa oraz miła atmosfera. Koledze Bronkowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia tzn na emeryturze.

15.12.2008 Posiedzenie Rady SKE NSZZ Solidarność.
Dodano: 16 Grudzień 2008r. 17:59

  W Baranowie obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Wybrano nowego Sekretarza Rady-Marka Szaratę ze Szczecina. Dotychczasowy sekretarz Jarosław Kordus złożył rezygnację. Przewodnicząca B.Stefaniak-Gnyp złożyła relacje z prac zespołu 3-stronnego branży energetycznej, oraz z propozycjami zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. &nb...

  Pomimo negatywnych Opinii Komisji Podzakładowych NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp. ,Bydgoszczy, Szczecina i Zielonej Góry doszło do podpisania porozumienia w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Enea Operator sp z.o.o. Nowy regulamin zakłada między innymi centralizację kolejnej działalności. Tym razem z Oddziałów wyciągnięto służbę BHP i po...

  W Sierakowie odbyła się prezentacja wyników badania ankietowego dotyczącego ubezpieczeń pracowniczych. Na podstawie tego badania określono następujące oczekiwania ankietowanych: - W zakresie   ochrony ubezpieczenia- dominuje ubezpieczenie rodzinne; rozszerzone o poważne zachorowanie pracownika i członka rodziny - W zakresie ubezpieczenia zdrowotneg...

8.12.2008 Obradowała MK NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 9 Grudzień 2008r. 09:52

  Gorzów Wlkp gościł przedstawicieli Solidarności z Enea na ostatnim w tym roku posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej. Zajmowano się następującymi tematami: Spór zbiorowy- należy doprowadzić do przyjazdu ministra Burego, w obecności którego mają być omówione wszystkie kwestie sporne w ENEI, Łączenie spół...

2.12.2008 Spotkanie z Zarządem Enea Operator
Dodano: 2 Grudzień 2008r. 22:10

  W Baranowie doszło do spotkania stron dialogu społecznego w Enea-Operator. 1.Uzgodniono aktualizację Procedury ZL-1-dotyczacą zasad Rekrutacji wewnętrznej w Operatorze. 2.Ustalono terminy dodatkowych dni wolnych za święta ,które wypadają w soboty w 2009 r. I tak za 15 sierpnia 2009 wolnym dniem będzie 13 sierpień 2009,     ...

  W siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie obradował Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej. Jednym z punktów posiedzenia była sytuacja w Grupie Enea. Strona społeczna ZTBE wyraziła stanowczy protest co do formy zbycia majątku Enea z pominięciem zabezpieczenia interesów pracowniczych a w szczególności nie   przyzn...

  Rejon Dystrybucji Sulęcin był miejscem obrad Komisji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp. Tematyka jaką zajmowali się członkowie Komisji: -przyjęto protokół z ostatniego zebrania tj. z 23.10.2008r., -wysłuchali sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania złożonego przez przew., -przyjęto kolejne trzy osoby w szeregi naszej organizacji, ...

  Koledzy z Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz byli organizatorami posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Członkowie Komisji Mszą Świętą oraz zapaleniem zniczy na grobie uczcili pamięć   zmarłego trzy lata temu kol. Bernarda Paszkiewicza. Członkowie Komisji zajmowali się następującymi tematami: -Polityka płacowa na lata 2009-...

  Nawiązując do debiutu giełdowego Enea w dniu 17.11.2008, NSZZ Solidarność Enea wystosował żądanie zabezpieczenia środków na jednorazową wypłatę świadczenia pieniężnego dla pracowników : -którzy nie nabyli uprawnień do akcji pracowniczych(zatrudnili się po momencie komercjalizacji -1993r.) -którym zegar prywatyzacyjny zatrzymał si...

  Enea zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych-jej oferta wyniosła blisko 2 mld zł. Do inwestora branżowego(Watenfal- Szwecka państwowa firma energetyczna ) trafiło   82.395.573 akcji, co stanowi 18,67 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki. Transza inwestorów instytucjonalnych krajowych wynosi 1,44 proc. akcji, a z...

17.11.2008-Komunikat Komitetu Strajkowego
Dodano: 17 Listopad 2008r. 17:53

Członkowie Komitetu Strajkowego spotkali się w Poznaniu i zapoznali się z wynikami rozmów członków Komitetu Strajkowego z Sekretarzem Stanu Janem Burym .W nawiązaniu do rozmów  i ustaleń jakie przeprowadzono w Ministerstwie Skarbu Państwa w Warszawie dniu 14.11.2008 Komitet Strajkowy postanowił do czasu zakończenia uzgodnień z MSP nie zaostrzać akcji protes...

Wiceminister Skarbu Państwa JanBury odpowiedzialny w Ministerstwie za energetykę zaprosił przedstawicieli Komitetu Strajkowego do siedziby MSP w Warszawie.W spotkaniu uczestniczył członek Zarzadu  Enea S.A.-Marek Hermach. Uczestnicy spotkania wydali wspólny komunikat w ,którym jest deklaracja ,że zostanie przygotowane oświadczenie Ministra Skarbu Państwa...

12.11.2008-Rokowania w ramach sporu-bez Zarządu.
Dodano: 13 Listopad 2008r. 09:53

  Niestety nie doszło do do rokowań w ramach sporu zbiorowego. Zarząd Enea S.A. miał ważniejsze sprawy niż zapobieżenie strajkowi w firmie. W odpowiedzi na nasze zaproszenie do rokowań Zarząd zaprosił nas na „spotkanie” w dniu 18.11.2008.Zarząd nie uznaje ,że jest w sporze zbiorowym. Komitet   Strajkowy pozostaje w gotowości do rokowań do 13.11.2008. ...

Strona 1 z 6
  1    2    3    4    5    6    następna »