Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

 

Strony dialogu społecznego w Enea S.A. i Enea Operator spotkały się w Poznaniu celem uzgodnienia planu działalności socjalnej na 2009 r.

Przedstawiciele Zarządu Enea S.A. zaproponowali ,że przekażą z zysku za 2008 po 1000zł na każdego zatrudnionego w Grupie kapitałowej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pod warunkiem podpisania uzgodnienia zawieszającego na 2009 odpis na ZFŚS wynikający z ZUZP (2,5 krotność odpisu podstawowego).Odpis na ten rok miałby wynikać tylko z ustawy o ZFŚS.

Po długiej dyskusji nie udało się zawrzeć porozumienia w w/w sprawie. Postanowiono kontynuować rozmowy w dniu 16 marca 2009r


Wiadomość tą wyświetlono 1923 razy.