Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

 

Związki zawodowe oraz przedstawiciele pracodawcy z Enea S.A. i Enea Operator spotkali się w Poznaniu w celu załatwienia piętrzących się problemów:

1.Rokowania w sporze zbiorowym dotyczącym ustalenia polityki płacowej w Enea S.A. i Enea Operator.

NSZZ Solidarność ponownie złożył kompromisową propozycję podwyższenia budżetu wynagrodzeń z 2008 o wskaźnik inflacji tj. o 3,2 %  oraz ustalenie limitów zatrudnienia na poziomie średniorocznego zatrudnienia z roku 2008.

Pozostałe związki zawodowe występujące w Enea poparły propozycje NSZZ Solidarność.

Zarząd Operatora nie widzi możliwości podwyższenia budżetu z 2008 r. Na następne spotkanie ( 26 marca) przedstawi maksymalne limity zatrudnieniowe.

2.Odpis na ZFŚS.

Po długiej dyskusji strony parafowały treść kompromisowego  porozumienia w sprawie wysokości odpisu na 2009 r. Strona związkowa warunkuje podpisanie tego porozumienia zrealizowaniem porozumienia w sprawie przekazania odpisu z zysku za 2008 roku na ZFŚS. Spotkanie z Zarządem Enea S.A. między innymi w tej sprawie odbędzie się 23 marca 2009r.

3.Plan działalności socjalnej na 2009 r.

Strony dialogu w Enea Operator podpisały Plan działalności socjalnej na 2009 rok ,będący podstawą do sporządzenia preliminarzy wydatków z ZFŚS w Oddziałach Dystrybucji.

4.Sanatorium Energetyk

 Zarząd Enea Operatora oraz przedstawiciele związków ustalili limit skierowań do sanatorium „Energetyk” w 2009 roku dla pracowników Enea Operatora.


Wiadomość tą wyświetlono 3809 razy.