Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 02 Październik 2023r.
Drukuj

 

W Baranowie obradowała Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność Enea. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania członkowie MK zajęli się realizacją przyjętego programu zebrania:

1-Relacja z wizyty w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie oraz pytania do obecnej na zebraniu MK Przewodniczącej NSZZ Solidarność GZE Vattenfall- Danuty Garbusińskiej

2- Zmiany w Radzie Nadzorczej Enea S.A.- KM przyjęła  stanowisko-protest w tej sprawie-treść w załączniku.

3-Wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A. na nową kadencję- zapoznano się z interpretacją prawa wyborczego oraz projektem regulaminu.

4-Spór zbiorowy o płace-aktualny stan rokowań i dalsze wytyczne dla negocjatorów.

5-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-realizacja zapisów ZUZP- wytyczne dla negocjatorów.

5-Wystapienia zaproszonych Członków Zarządu Enea S.A. i  Enea Operator-aktualna sytuacja w obu spółkach.

6-Sytuacja w Zakładzie Transportu w Poznaniu-zwiększenie liczby członków Zarządu spółki- KM przyjęła stanowisko- protest -treść w  załączniku.

7-Ujednolicanie struktur –zapoznano się z pismem Komisji Podzakładowej ze Szczecina –protest przeciwko planom likwidacji Rejonu Najwyższych Napięć w Stargardzie Szczecińskim. Krótka dyskusja nad przyszłością obecnej struktury organizacyjnej.

8-Limity skierowań do Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu na 2009 r.- zapoznano się z treścią uzgodnienienia w tej sprawie z Zarządem Operatora.

9-Członkowie Zespołu ds. warunków szczególnych zdali relację z aktualnego stanu prac nad dostosowaniem zapisów ZUZP do Ustawy o emeryturach pomostowych.

10-Ubezpieczenia pracownicze- członkowie zespołu zdali relacje z postępu prac nad przygotowaniem nowego ubezpieczenia dla pracowników  Grupy Kapitałowej Enea.

11-Plan działalności Społecznej Inspekcji Pracy na 2009 r.- po prezentacji projektu planu  przez Koordynatora SIP KM przyjęła plan do realizacji.

12-Prywatyzacja Enea –plany prywatyzacyjne MSP na 2009-Komisja upoważniła członków prezydium do przygotowania pisma  wyrażającego zdecydowany sprzeciw  planom dalszej  prywatyzacji Enea.

Stanowisko w.s. zmian w RN Enea S.A.-Kliknij tutaj

Stanowsko w.s.zarzadu EP Zakład Transportu-Kliknij tutaj

Stanowisko -wstrzymanie prywatyzacji-Kliknij tutaj

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1939 razy.