Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
12.12.2017 Nie tylko o płacach w Enea S.A.
Dodano: 13 Grudzień 2017r. 08:36

W Poznaniu rozpoczęto rozmowy celem ustalenia polityki płacowej w Enea S.A. w 2018 r. Strony dyskutowały i argumentowały swoje stanowiska dotyczące kwoty przyszłorocznych regulacji płacowych. Zarząd jak co roku omówił wynik finansowy GK Enea z góry uprzedzając , że mimo dobrych wyników, rok przyszły będzie obarczony kolejnymi inwestycjami w sektorze wytwarzania i wydobycia , co z góry skazuje GK Enea na kolejne dość znaczące wydatki.  Zarząd zaproponował, by kwota przyszłorocznych regulacji płacowych nie była niższa od tegorocznej. Strona społeczna zaapelowała do zarządu jako właściciela pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej by uzgodniona w trakcie negocjacji kwota przeszeregowań była wyznacznikiem dla pozostałych zarządów w GK . Wniosek ten jest podyktowany doświadczeniami z lat ubiegłych, gdzie zarządy wspomnianych Spółek i tak opierały się na uzgodnieniach przyjętych u „MAMUSI” . Co do sposobu podziału przyjętej kwoty, to ta kwestia jak najbardziej powinna być uzgadniana osobno w poszczególnych Spółkach. Strona społeczna zaproponowała, by kwotą wyjściową na przyszłoroczne regulacje płacowe była kwota nie mniejsza niż 300 zł do płacy zasadniczej . Jednak mając na uwadze wciąż nie załatwioną sprawę wyrównywania dysproporcji płacowych w GK , oraz coraz bardziej spadające notowania atrakcyjności GK Enea na rynku pracy , co wiąże się z coraz większymi problemami w pozyskiwaniu nowych pracowników , strona społeczna uważa, że  kwota 500zł na etat dawałaby możliwość rozpoczęcia wyrównywania dysproporcji płacowych oraz odbudowy marki Enea na rynku pracy. Zarząd przyjął sugestię strony społecznej i rozważy te propozycje.

 W pozostałej części spotkania dyskutowano na temat Systemu Oceny Pracowniczej (SOP). Spotkanie poświęcone SOP odbędzie się w styczniu 2018 r. Rozmawiano także o konieczności nowelizacji zapisów ZUZP. Po wyczerpaniu tematyki spotkania roboczego , a przy okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia , Zarząd zaproponował wspólne przełamanie się opłatkiem i skorzystanie z poczęstunku złożonego z potraw wigilijnych.

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

Emisariusze Enea S.A. na spotkaniu w Operatorze.

 


Wiadomość tą wyświetlono 5045 razy.