Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Barlinku na ostatnim w kadencji 2014-2018 Zjeździe spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp.

Gośćmi Zjazdu byli: Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej- Tadeusz Lityński, Poseł Jarosław Porwich, Duszpasterz Gorzowskich Energetyków –ks. Jarosław Zagozda, Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność –Waldemar Rusakiewicz, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność –Roman Rutkowski, Członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność  Enea (KM)–Krzysztof Nawrocki, Grzegorz Skiba, Marek Boiński, Robert Jusis i Maciej Wiśniewski, Członek zarządu Enea Serwis -Piotr Bogusławski  oraz Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Enea Operator- Edward Bułkowski.

Wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Solidarności oraz powołanie komisji zjazdowych rozpoczęły obrady w Barlinku.Tematyka zjazdu:

1.Protokół z posiedzenia Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G).Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KP G jakie odbyło się 13.10.2017 r..

2. Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne 5 osób.

3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KPG oraz działalności w 2017r. Przew. Krzysztof  Gonerski  przedstawił najważniejsze tematy jakimi zajmowała się KP G.  Krótka dyskusja poprzedziła przyjęcie uchwały udzielającej Komisji absolutorium za działalność w 2017 r.

4.Finanse związku. Skarbnik Mariusz Kępiszak zapoznał Delegatów z aktualną sytuacją finansową Naszej Organizacji.

5.Wystąpienia zaproszonych gości:- Biskup T.Lityński podziękował za zaangażowanie związku w przywrócenie niedziel rodzinom (złożenie inicjatywy ustawodawczej ograniczającej handel w niedziele). -Ks. J. Zagozda zachęcał wszystkich do zaangażowania się w prace Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret”. -Przew. R.Rutkowski w mocnych słowach potępił to co wydarzyło się w GK Enea (Odwołanie Jakuba Kamyka i próba zwolnienia Przew. Solidarności w MPEC Białystok Sławomira Grygoruka). Na przykładzie Energi udowadniał, że „dobra zmiana” może wystąpić również w energetyce. -Przedstawiciele Prezydium KM podziękowali za zaproszenie i złożyli życzenia dalszej owocnej działalność w nowej kadencji. –Dyr. E. Bułkowski podziękował wszystkim za duży wkład pracy, który był szczególnie widoczny przy usuwaniu skutków nawałnic.  - Poseł Jarosław Porwich zrelacjonował to czym zajmował i czym aktualnie zajmuje się w Sejmie. Przew. Waldemar Rusakiewicz zapoznał zebranych z najważniejszymi wydarzeniami w kraju i regionie związanymi z działalnością związkową. Prez. P. Bogusławski podziękował za zaproszenie i odpowiadał na pytania padające z Sali.

6.Pożegnanie Stanisława Orłowskiego. Delegaci pożegnali Stasia, który doczekał zasłużonej emerytury w Enea. Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia, życzenia oraz prezenty. Tą drogą przyłączamy się do życzeń -Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, jaką na pewno jest emerytura.

7.Dyskusja nad kadencją 2014-18.  Porozumienie Zdroisk –przedstawiono wyroki Sądów- oraz efekty prac zespołu ds. polubownego załatwienia tego tematu. Wspólna Działalność Socjalna- eksperyment nie sprawdził się, nowo wybrana KP powinna podjąć działania w celu wyjścia z WDS. System Oceny Pracowniczej- upór Enea S.A. w celu wprowadzenia programu jest niezrozumiały, tak jak utrudnianie w korzystaniu z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Dyskutowano też o: -Naprawie samochodów służbowych (okres oczekiwania oraz jakość napraw w prywatnych placówkach pozostawia wiele do życzenia,- Świetlicy w Rejonie Dystrybucji Gorzów (ślimaczą się prace związane z adoptowaniem do tego celu pomieszczenia po RDR -Niskich płacach zasadniczych Doświadczonych Pracowników ( dochodzi do patologii- przyjmuje się nowych Pracowników na takich samych stawkach jak strych doświadczonych Pracowników. CZEKAMY NA DOBRĄ ZMIANĘ  w ENEA- tak krótko można podsumować wnioski z dyskusji zjazdowej.

8.Wybory na Kadencję 2018-2022. Przew. K.Gonerski podziękował wszystkim , którzy czynnie uczestniczyli i uczestniczą w pracach naszego związku, oraz reprezentują go na zewnątrz- Poczet Sztandarowy. Zachęcał też zebranych do startowania w wyborach na następną kadencję.

9. Spotkanie opłatkowe. W przerwie obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które poprowadzili bp. T. Lityński i ks. Jarosław Zagozda. Odczytano Ewangelię św. Łukasza. Przy wtórze kolęd połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia na nowy 2018 r.

Wcześniejsze Zjazdy Delegatów

Wcześniejsze zebrania KP G

Więcej zdjęć

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 4796 razy.