Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Drukuj

 

W Poznaniu strony sporu zbiorowego Zarząd ENEA Operator i strona związkowa prowadziły rokowania  płacowe przy udziale mediatora z Listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej-Rajmundy Tyszkiewicz. Strona związkowa przedstawiła dotychczasowy przebieg negocjacji, podkreślając że strona pracodawcy prowadziła je w złej wierze. Mimo udziału mediatora nie osiągnięto porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy, obie strony przedstawiły rozbieżne stanowiska w tym zakresie.

Wszystko wskazuje na to ,że w celu wyegzekwowania realizacji zawartych porozumień trzeba będzie użyć kolejnego elementu wynikającego z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych to jest strajku ostrzegawczego.


Wiadomość tą wyświetlono 2127 razy.