Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

W Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea.

Głównym tematem posiedzenia było podjęcie decyzji w sprawie dalszych działań w  prowadzonym od 5 marca 2009 sporze zbiorowym. Niestety nawet mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie spowodował zmiany stanowiska Zarządu Enea Operatora tj respektowanie prawa pracy i zawartych porozumień. Członkowie KM podjęli decyzję o przeprowadzeniu w dniu 22 czerwca 2009 roku strajku ostrzegawczego celem zmuszenia Zarządu Enea Operatora do  respektowania prawa pracy.Przyjęto projekt pisma informującego o powodach protestu oraz ostrzeżenia skierowanego do instytucji użyteczności publicznej o możliwości wystąpienia przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z prowadzonym protestem.

Po zebraniu KM doszło do spotkania z przedstawicielami pozostałych związków występujących w Enea Operatorze. Wszystkie organizacje związki wyraziły wolę wspólnego przygotowania i przeprowadzenia strajku ostrzegawczego w dniu 22czerwca, w tym celu powołano   wspólny Komitet Strajkowy. W skład Komitetu weszli przewodniczący wszystkich central związkowych występujących w  Enea Operator.

Komunikat o mozliwości wystąpienia przerw w dostarczaniu energii elektrycznej-kliknij tutaj

 Powody protestu-kliknij tutaj

 

.


Wiadomość tą wyświetlono 3112 razy.