Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

W Rejonie Dystrybucji Dębno obradowała na wyjazdowym posiedzeniu Komisja Podzakładowa Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania z 19 maja 2009 członkowie Komisji przystąpili do realizacji przyjętego programu zebrania.

Przygotowania do strajku ostrzegawczego i ewentualnej dalszej akcji strajkowej zdominowały to posiedzenie KP. Przedstawiciele wszystkich Rejonów Dystrybucji z terenu naszego Oddziału pobrali niezbędne  materiały do przeprowadzenia 22 czerwca strajku ostrzegawczego. Omówiono dokładnie przebieg strajku oraz wskazano osoby odpowiedzialne za jego sprawne przeprowadzenie.

Zła sytuacja w spółce Energobud została przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Wydziałowej w Oddziale Energobudu w Gorzowie Wlkp. Członkowie Komisji Międzyzakładowej zostali zobligowani do przekazania  tej sprawy wyżej tj do Enei S.A.

Zebrani przyjęli program spływu kajakowego na Drawie w dniach 17-19 lipca 2009r.

Po zebraniu Komisji członkowie Prezydium spotkali się z załogą RD Dębno. Spotkanie to kończyło serię spotkań jakie odbyły się we wszystkich Rejonach Dystrybucji w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Tematyka spotkania dotyczyła  głównie spraw będących przedmiotem sporów zbiorowych tj. łamanie prawa pracy przez zarząd Enea Operatora , drugi etap prywatyzacji Enea S.A. oraz zagrożenia z tym związane, akcje pracownicze, odpis na ZFŚS- fundusz remontowy.

 

 

 

.


Wiadomość tą wyświetlono 2242 razy.