Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

W Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea.. Bezpośrednim powodem zwołania nieplanowanego posiedzenia było ogłoszenie MSP jakie ukazało się 27.07.2009 w Dzienniku Rzeczpospolita  (sprzedaż 67,05% akcji Enea.).Członkowie MK postanowili zaostrzyć prowadzoną od listopada 2008 akcję protestacyjną-ogłosić pogotowie strajkowe na terenie Grupy Kapitałowej Enea.. Upoważniono członków MK będących w Komitecie Strajkowym do przedstawienia propozycji  Pogotowia Strajkowego na najbliższy posiedzeniu Komitetu Strajkowego. Opracowano również  projekty odezw do pracowników i mediów .Treść odezw została przesłana członkom Komitetu Strajkowego i zostanie przyjęta na posiedzeniu Komitetu. Członkowie MK  wysłali również  pismo do Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ  „Solidarność” z  prośbą o zorganizowanie w trybie pilnym posiedzenia Rady SKE oraz  pomoc w zatrzymaniu dzikiej prywatyzacji która w pierwszej kolejności dotknie pracowników Enea .

Pozostałe tematy jakimi zajmowała się Komisja:

-doradztwo związkowe-wysłuchano prezentacji jednej z zainteresowanych firm,

-sprawy socjalne-plany łączenia spółek socjalnych –upoważniono członków prezydium do przedstawienia stanowiska MK na spotkaniu  w dniu 6 sierpnia, odpis z zysku  za 2008 r. (na 18 spółek będących we wspólnej działalności socjalnej  5 wypracowało zysk i przekazało odpis na ZFŚS),

-wybór nowego ubezpieczyciela dla Grupy Kapitałowej Enea-wyłoniono komisję przetargową,

-procedura ZL-1-zapoznano się z nowa procedurą rekrutacji wewnętrznej,

-zespół ds. warunków szczególnych ,omówiono wyniki prac zespołu ,który zakończył już pracę,

-omówiono protokół dodatkowy nr 28  do ZUZP –dopłata do zwolnienia lekarskiego dla pracowników ,którzy ukończyli 50 rok życia.

Pismo do SKE-kliknij tutaj

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2394 razy.