Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

 

Głównym powodem spotkania stron dialogu społecznego w Enea S.A. były zgłoszone przez związki zawodowe żądania z 10 sierpnia. Zarząd w piśmie z 12 sierpnia nie uznał zgłoszonych żądań jako kwalifikujących się do sporu zbiorowego.

Strona społeczna na spotkaniu złożyła pismo uzasadniające zgłoszone żądania i przypomniała stronie pracodawcy o obowiązku powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o wystąpieniu sporu zbiorowego w Enea. W odpowiedzi Zarząd oświadczył, że przeanalizuje pismo strony związkowej i udzieli pisemnej odpowiedzi. W udzielonej 18 sierpnia odpowiedzi Zarząd ponownie uznał ,że nie znajduje się w sporze zbiorowym.


Wiadomość tą wyświetlono 2014 razy.