Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Drukuj

 

Celem spotkania było wyjaśnienie kwestii  sporu zbiorowego w związku ze zgłoszonymi przez związki zawodowe żądaniami. Obecna na spotkaniu armia prawników próbowała udowodnić stronie społecznej ,że zgłoszone żądania nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego. Ostatecznie  po uszczegółowieniu żądań strona pracodawcy uznała ,że jest w sporze zbiorowym i następne spotkanie odbędzie się już w trybie rokowań. Związki zawodowe do dnia 16 września przedstawią wszystkie postulaty mające na celu skuteczne zabezpieczenie interesów pracowniczych w procesie prywatyzacji. Zarząd  przedstawił projekt harmonogramu udostępnienia akcji pracowniczych uprawnionym osobom. W ciągu trzech dni Zarząd przedstawi plany bezpiecznego przeprowadzenia załogi przez proces prywatyzacji. Ustalono termin następnego spotkania -23.09.2009r.


Wiadomość tą wyświetlono 2094 razy.