Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enea Operator informuje, że w związku z trudnościami realizacji zakupu szkieł, oprawy okularów korygujących przez Pracowników użytkujących w czasie pracy monitory ekranowe (zgodnie z zaleceniami lekarzy medycyny pracy podczas badań okresowych) został przedłużony termin przekazania odpowiedniej jednostce obsługi kadrowej faktury/rachunku celem realizacji dofinansowania do 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wydłużenie terminu, o którym mowa powyżej, zostało uzgodnienie z działającymi w spółce Związkami Zawodowymi.

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1488 razy.