Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W Enea Serwis  kontynuowano negocjacje, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej   w Enea Serwis w 2020 r. Negocjacje odbyły się za zasadzie wideokonferencji. Spotkanie rozpoczął prezes Ireneusz Rogowski, który po przywitaniu uczestników wideokonferencji oddał głos prezesowi Czesławowi Koltermannowi. Cz. Koltermann omówił sytuację ekonomiczną Spółki. Przedstawił też działania podjęte przez zarząd w ciężkim okresie zamrożonej gospodarki, oraz plany na dalsze miesiące tego roku, które umożliwią poprawę sytuacji Spółki. Po tym wstępnie prezes Rogowski przedstawił propozycję zarządu -wypłata jednorazowego świadczenia w miesiącu maju 2020 r. jako rekompensata braku podwyżki płacy zasadniczej.  Po krótkich negocjacjach strony uzgodniły wysokość świadczenia wypłaconego w maju, oraz ustaliły, że negocjacje będą kontynuowane.

Inne tematy poruszane podczas spotkania:

-Zwiększenie rocznego limitu nadgodzin na Pracownika ze 150 do 250 . Spółka w drugiej połowie roku będzie musiała poprawić wyniki poprzez realizację zadań również pierwszego półrocza, będzie to generowało pracę w nadgodzinach. Dlatego zarząd zaproponował uzgodnienie w sprawie zmiany  POROZUMIENIA O STOSOWANIU ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY uwzględniającego zapis mówiący o rocznym limicie nadgodzin na Pracownika -250. Strona związkowa rozumiejąc ciężką sytuację związaną z pandemią, jest skłonna wyrazić taką zgodę, ale tylko na 2020 r. , nie zmieniając zapisów wyżej przywołanego porozumienia.

-Zarządzanie Przez Cele (ZPC). Kolejny już raz strona pracodawcy przedstawiła temat Regulaminu ZPC. Strona związkowa kolejny raz podkreśliła, że do tego tematu można wrócić po uporządkowaniu spraw związanych z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

-Wybory Przedstawicieli Załogi do Zarządu i Rady Nadzorczej Enea Serwis. Pandemia wstrzymała zaplanowane na 18 marca 2020 r. wybory. Po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej podjęto decyzję, że wyżej wymienione wybory odbędą się 20 maja 2020 r. (z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa).

-Środki ochrony osobistej. W niektórych komórkach brakuje maseczek ochronnych. Poinformowano nas, że maseczki są dostępne w limitach: elektromonterzy 5sztuk, pozostali Pracownicy -2 sztuki.

Wcześniejsze spotkania w ES