Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

Na kolejnej wideokonferencji spotkały się strony dialogu społecznego w Operatorze. Niestety tym razem były duże problemy techniczne, które utrudniały łączność wszystkim uczestnikom spotkania. Podsumowano najważniejsze zdarzenia jakie miały miejsce od ostatniego spotkania 24 kwietnia 2020 r. Tematy poruszane na spotkaniu:

1.Sytuacja w Operatorze. Przedstawiono nam  aktualną sytuację,  podjęte działania oszczędnościowe oraz możliwe scenariusze ( w tym również i te czarne). Jest coraz więcej znaków zapytania i wiele niepewności. Koszty pracownicze będą obniżane po wykorzystaniu wszystkich innych (w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi)  Powoli będą przywracane prace eksploatacyjne związane z „odmrażaniem gospodarki”. W największym zakresie dotyczyć to będzie obszarów o najniższej zachorowalności (LUBUSKIE). Decyzje będą podejmowali Dyrektorzy Oddziałów. Zaległe urlopy-podjęta uchwała kierująca pracowników na urlopy  dotyczy urlopów starszych niż te  z 2019 r. Prośba o jak najszybsze wykorzystanie urlopów za 2019. Urlopy muszą brać pod uwagę ciągłości pracy danej komórki organizacyjnej. Decyzje strategiczne będą zapadały na szczeblu Grupy Kapitałowej Enea.  Strona społeczna bardziej optymistycznie patrzy w przyszłość, i ma nadzieję, że szybko powrócimy do normalnej pracy. Liczmy na to, że „czarne scenariusze” się nie sprawdzą.  

2.Podziękowania za dotychczasową pracę. Kolejny raz na nasze ręce złożono podziękowania dla całej załogi za zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków w tym ciężkim czasie.

3.Otoczenie prawne. Przedstawiono aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące walki z Pandemią i „odmrażaniem gospodarki”. W miarę możliwości informacje takie będą przekazywane na pocztę elektroniczną wszystkich Pracowników.

4.Koronawirus analiza Operatora. Niestety mamy kolejny  przypadek zakażenia w Operatorze w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz w budynku Dyrekcji Oddziału. Zdezynfekowano cały budynek, odizolowano Pracowników mających kontakt z zakażoną osobą. Zachowane zostały wszystkie procedury zalecane przez Sanepid. Środki ochronne w całym Operatorze dostępne w pełnym zakresie.

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.


Wiadomość tą wyświetlono 2126 razy.