Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Zakopanem odbyła się gala "Człowiek Roku 2019 Tygodnika Solidarność". Statuetkę otrzymał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Przy końcu pierwszej kadencji Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie

„Tygodnik Solidarność” przyznał tytuł „Człowieka Roku”. Po prostu – to jest nasz Prezydent, pracownicy zawsze mogli na niego liczyć. Okazało się, że jest jedynym gwarantem rozwiązań propracowniczych. W sytuacjach trudnych, kontrowersyjnych, gdy pojawiały się projekty dla Solidarności nie do przyjęcia, prezydent Duda był otwarty na nasze racje, mieliśmy w nim oparcie. Co zostało zrealizowane 
W umowie programowej z 2015 r. jednym z fundamentalnych zapisów był powrót do niższego, biologicznie uzasadnionego wieku emerytalnego. W 2011 roku Donald Tusk zobowiązał się, że wiek emerytalny nie zostanie przedłużony. Kilka miesięcy po wyborach, we współpracy z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, doprowadził do podwyższenia wieku emerytalnego. Obecnie kandydujący na prezydenta polityk PSL Władysław Kosiniak-Kamysz głosi, że nie podniósłby wieku emerytalnego. Argumentacja Związku była merytoryczna, zebrano 3,5 miliona podpisów, ale w Sejmie premier Tusk nazwał Solidarność „pętakami”.  

Jak wiadomo, zapis z umowy programowej o obniżeniu wieku emerytalnego został zrealizowany w minionej kadencji ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz obniżeniu wymiaru wieku emerytalnego. Prezydent osobiście przygotowywał ten projekt. Do weteranów pracy adresowane były nowe rozwiązania: godziwa waloryzacja, 13. emerytura, lista bezpłatnych leków dla emerytów powyżej 75. roku życia (zarządzenia ministra zdrowia).  

Wbrew liberalnym politykom i ich katastroficznym prognozom zrealizowany został program 500 plus, który okazał się sukcesem pod każdym względem. Z jednej strony ludzie otrzymują zastrzyk pieniędzy niezbędnych dla potrzeb dzieci, co umocniło rodziny. Z drugiej strony te pieniądze ożywiły polski rynek, sil nie zwiększając popyt. Bez zadłużenia, bez kredytowych obciążeń pobudziły gospodarkę, czyniąc ją zarazem bliższą społecznej gospodarce rynkowej. Deklarowanej w konstytucji.   

Zgodnie z umową programową ustawowo obowiązuje w kraju wzrost płacy minimalnej – dziś to 2600 złotych. To zmieniło sytuację przeciętnego polskiego pracownika i jego rodziny. Podobnie jak ustawa o znaczącym ograniczeniu handlu w niedziele i święta.  

Bardzo ważna okazała się ustawa o Radzie Dialogu Społecznego z 26 lipca 2015 r., choć nie wszystkie jej zapisy gwarantują właściwą realizację art. 20 konstytucji.

Ważne, zrealizowane, choć nie przewidziane w umowie  
Zmiany zrealizowane, a nie przewidziane w pierwszej umowie mają bardzo duże znaczenie dla pracowników. Ograniczenie handlu w niedzielę, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, lepsze uprawnienia w sądzie pracy, wyłączenie z płacy minimalnej dodatku nocnego i stażowego, wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, podwyżki dla pracowników sfery finansów publicznych, szybsze naliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To tylko ważniejsze z nich.  

Solidarność w ciągu minionych pięciu lat zwracała się do Prezydenta Dudy także przy wielu negocjacjach z rządem. Ostatnio były to negocjacje przy projektach ustaw o czterech tarczach antykryzysowych. Jego pomoc zwykle była skuteczna.  Druga umowa programowa kontynuacją pierwszej  
Nie wszystkie kwestie zawarte w umowie programowej udało się rozwiązać, nie wszystkie zadania zrealizować. Trzeba pamiętać, że prezydent w polskim systemie ustrojowym ma bardzo ograniczone uprawnienia w zakresie sprawowania władzy. Są jeszcze w Polsce powody, dla których Polacy muszą za pracą emigrować za granicę. W umowie z 2015 r. były także wpisane emerytury stażowe. Niestety, Zjednoczonej Prawicy zabrakło woli politycznej. Dlatego w nowej umowie programowej ten postulat ponownie został wpisany. Pojawiły się nowe poważne problemy – zwłaszcza problem górnictwa węgla kamiennego. Utrata pracy w kopalniach, które mają być likwidowane pod presją polityki klimatycznej Unii Europejskiej, to setki tysięcy bezrobotnych górników i innych pracowników na Śląsku. 

Dokument podpisany 5 maja 2020 r. jest kontynuacją umowy programowej z 2015 roku. Andrzej Duda deklaruje, że jeśli wygra wybory, w swojej drugiej kadencji będzie kontynuował politykę rozwoju służącą społeczeństwu. W tym będzie stać na straży ochronnej funkcji prawa pracy i wspierania działań na rzecz układów zbiorowych pracy. Będzie realizował swój program przedstawiony w kampanii wyborczej „Obronimy Polskę plus”. Gwarantujący utrzymanie programów społecznych i sprawiedliwy rozwój państwa. Program opierający się na takich filarach jak: wsparcie dla rodzin, utrzymanie miejsc pracy, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dialog.

W ponad 20 letniej historii Tygodnika Solidarność tytuł Człowieka Roku otrzymały 22 osoby.  W gronie laureatów znalazły się zacne osoby ze świata polityki, duchowieństwa, a także mama naszego drogiego patrona ks. Jerzego Popiełuszko, a także Prezydent śp. Lech Kaczyński.

Umowa Programowa z Prezydentem RP A.Dudą


Wiadomość tą wyświetlono 1713 razy.