Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W siedzibie związku  w Gorzowie Wlkp. po ponad czteromiesięcznej przerwie (pandemia koronawirusa) spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).

Na wstępnie Szef Regionu Waldemar Rusakiewicz serdecznie przywitał przybyłych Członków ZRG (chyba się za nami stęsknił :) .Następnie przegłosowano przygotowany program zebrania i przystąpiono do jego realizacji:

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (2 kwietnia 2020 r.).

2.Obchody 40-lecia związku.  Większość planowanych imprez z powodu pandemii została odwołana. Jeżeli sytuacja pozwoli to pod koniec sierpnia i we wrześniu podejmiemy próby uczczenia 40 rocznicy powstania NSZZ Solidarność.

3.”Feniks 2019” .Na wniosek Prezydium ZRG podjęto uchwałę o wyróżnieniu tym tytułem za działalność w 2019 r. Andrzeja Kaczmarka i Jarosława Sałermana.

4. Wybory Prezydenckie. Podsumowano wyniki I tury wyborów w Kraju i Lubuskim. Po długiej dyskusji ustalono działania jakie należy podjąć w celu poprawy wyników w II turze popieranego przez związek Kandydata.

5. Rozliczenie budżet ZRG za 2019 i plan na 2020  r. W. Rusakiewicz przedstawił rozliczenie budżetu za 2019 r. oraz propozycję budżetu na 2020 r. Stosownymi uchwałami przyjęto oba dokumenty.

6.Sytuacja w zakładach pracy regionu w czasie pandemii .  Członkowie ZRG przestawili aktualną sytuację w swoich zakładach pracy w większości związaną z pandemią i zamrożeniem gospodarki. W  wielu z nich w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi podjęto działania oszczędnościowe (ratowanie miejsc pracy). Niestety cześć pracodawców próbuje wykorzystać tą sytuację mimo, że nie ma do tego podstaw.

7. Pandemia -pomoc Solidarności. Podsumowano akcję pomocową dla osób i instytucji najbardziej narażonych na zarażenie się koronawirusem.

8.Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Krajowej  Piotrem Dudą. W.Rusakiewicz zrelacjonował spotkanie jakie odbyło 2 marca 2020 r. Niestety większość ustaleń zweryfikowała pandemia.

9. Nowa organizacja związkowa. W Międzyrzeczu w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej powstała Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność.

10. Szczególna ochrona prawna. Podjęto uchwałę o objęciu ochroną prawną Działacza Oświatowej Solidarności.

11. Sprawy różne- wolne wnioski: -Biały Krzyż Solidarności-podjęto działania mające na celu renowację Krzyża w Parafii przy ul Żeromskiego w Gorzowie Wlkp.-Termin następnego spotkania ZRG-wstępnie ustalono posiedzenie na 4 sierpnia 2020 r.  

Wcześniejsze zebrania ZRG

PomagaMY


Wiadomość tą wyświetlono 1882 razy.