Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Rada Nadzorcza Enei podjęła uchwałę ws. powołania Pawła Szczeszka na stanowisko prezesa Enei.

Nowy prezes został powołany na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Paweł Szczeszek w skład Rady Nadzorczej Enei S.A. został powołany 27 maja 2020 r. i zasiadał w niej do wygaśnięcia jego mandatu z chwilą powołania na stanowisko prezesa Enei. Od 6 do 30 czerwca 2020 r. był delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa Enei.

Oprócz Pawła Szczeszka zarząd Enei tworzą: Piotr Adamczak - wiceprezes zarządu ds. handlowych, Jarosław Ołowski - wiceprezes zarządu ds. finansowych oraz Zbigniew Piętka - wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych.

Zmiany w zarządzie Enea S.A.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2602 razy.