Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Drukuj

 

Niestety negocjacje w ramach prowadzonego od maja 2009 sporu zbiorowego zakończyły się spisaniem protokołu rozbieżności. Obecności mediatora oraz pozytywne wyniki ekspertyz o sytuacji ekonomiczno finansowej nie skłoniły Zarządu Operatora do zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy. Strona pracodawcy przedstawiła stronie związkowej prowizorium budżetowe na 2009.Strona społeczna zaproponowała podanie sporu pod rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu społecznego.


Wiadomość tą wyświetlono 1995 razy.