Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj
29-30.10.2009-MZD NSZZ Solidarność Enea.
Dodano: 30 Październik 2009r. 18:45

 

Delegaci z pięciu Komisji Podzakładowych z terenu całej Grupy Kapitałowej Enea oraz zaproszeni przedstawiciele z Elektrowni Kozienice spotkali się w Baranowie na Zjeździe Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA.

Przed zjazdem przedstawiciele prezydium Międzyzakładowej Komisji  spotkali się Przewodniczącymi Zarządów Regionów z terenu działania Grupy Kapitałowej ENEA.

Ustalono akceptowalną przez wszystkie regiony strukturę związku na kadencję 2010-2014,

którą następnie przedstawiono na Zjeździe Delegatów. Delegaci zgodzili się na powiększenie Organizacji  Międzyzakładowej  NSZZ Solidarność ENEA o  Organizację Podzakładową z Elektrowni Kozienice oraz ustalili terminarz wyborczy na nową kadencję. W przyjętych uchwałach i stanowiskach zjazd  wypowiedział się przeciwko planom dzikiej prywatyzacji wskazując jako alternatywę dla planów Ministerstwa Skarbu Państwa  prywatyzację pracowniczą jednocześnie podkreślając ,że warunkiem ewentualnej zgody na jakąkolwiek prywatyzację jest podpisanie ze stroną społeczną pakietu socjalnego skutecznie  zabezpieczającego interesy pracownicze w procesach prywatyzacyjnych .Delegaci zobowiązali Komisje Międzyzakładową do opracowania imiennych list pracowników ,którzy nie maja praw do akcji pracowniczych oraz stworzenie funduszy prywatyzacyjnych przeznaczonych właśnie dla tych pracowników.

Zjazd bardzo negatywnie ocenił działania Zarządu Enea Operator, który tworząc budżety dla oddziałów manipulując danymi wprowadził błąd stronę społeczną .Delegaci zażądali usunięcia powstałych nieprawidłowości i dokonania korekt w  prowizoriach budżetowych

Delegaci podziękowali kol. Czesławowi Koltermanowi za godne i skuteczne reprezentowanie interesów pracowników Grupy Kapitałowej Enea w Zarządzie ENEA S.A.

Pełna treść uchwał i stanowisk-kliknij tutaj

Foto relacja -Menu-Galeria zdjęć-Solidarność Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 2384 razy.