Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Lubniewicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).Spotkanie miało okolicznościowy charakter związany z 40- leciem powstania zawiązku. Gośćmi spotkania byli: długoletni przewodniczący gorzowskiej Solidarności Bronisław Żurawiecki, lubuska kurator oświaty Ewa Rawa, okręgowy inspektor pracy Jerzy Łaboński oraz pełnomocnik wojewody lubuskiego ds. rozwoju i inwestycji Jarosław Porwich.

Podczas posiedzenia podsumowano  przedsięwzięcia organizowane w ramach uroczystości rocznicowych, a także omówiono złożoną sytuację w zakładach pracy w okresie pandemii oraz najważniejsze wydarzenia jakie miały  miejsce od ostatniego zebrania ZRG.

Wyjazdowe posiedzenie było też okazją do wręczenia „Feniksów za 2019 r.”- wyróżnienia corocznie przyznawanego za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Związku przez Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”.

Otrzymali je: były przewodniczący gorzowskiej Solidarności Bronisław Żurawiecki, szef nauczycielskich struktur związkowych w Międzyrzeczu Andrzej Kaczmarek oraz przewodniczący NSZZ „Solidarność” w drezdeneckiej firmie Victaulic Polska Sp. z o.o. Jarosław Sauermann.

Wszyscy obecni na zebraniu przewodniczący ZRG -Bronisław Żurawiecki, Jarosław Porwich i Waldemar Rusakiewicz otrzymali okolicznościowe medale i kotyliony od NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Wcześniejsze zebrania ZRG

40-lecie S konferencja w Z.Górze

40-lecie S uroczystości w Gorzowie Wlkp.
 


Wiadomość tą wyświetlono 1588 razy.