Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

Pandemia utrudnia nam wszystkim życie, w tym i działalność związkową, co nie znaczy, że nie możemy podejmować ważnych decyzji . Taką decyzją jest przyjęta drogą elektroniczną uchwała władzy wykonawczej Naszej Organizacji czyli Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski. Decyzja ta podyktowana jest obawą o zachowanie wysokich standardów zatrudnienia w GK Enea i całej branży energetycznej. Zagrożeniem dla naszych miejsc pracy jest opracowywana właśnie transformacja energetyczna. W sprawie transformacji zajmowały już stanowiska i decyzje nasze władze związkowe czyli Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Zespół ds. Polityki Klimatycznej NSZZ Solidarność, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki oraz Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ Solidarność. Brak realizacji naszych  postulatów, żądań i stanowisk przekazanych Stronie Rządowej zmusza nas po podjęcia radykalnych działań w celu obrony naszych praw. Konieczne jest wypracowanie akceptowalnej przez Stronę Społeczną koncepcji bezpiecznej transformacji branży energetycznej oraz zagwarantowanie pracownikom tej branży zachowania nabytych praw pracowniczych na czas nadchodzących zmian w naszym sektorze. Zmiany te nie mogą być bez konsultacji wprowadzane w życie. Może to się skończyć utratą wielu dobrych miejsc pracy oraz utratą bezpieczeństwa energetycznego Kraju.

W związku z powyższym wszystkie Komisje zrzeszone w Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność podejmują decyzję o przekształcenia się w Komitety Protestacyjno- Strajkowe.

My też podjęliśmy taką decyzję:

Uchwała ws przekształcenia się w Komitet Protestacyjno Strajkowy.

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. z dniem 16 października 2020 r. przekształca się w Komitet Protestacyjno- Strajkowy. Powodem przekształcenia jest brak dialogu w procesie transformacji energetyki. Naszym celem jest obrona miejsc pracy w naszej branży. Od władz Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność oczekujemy koordynacji akcji protestacyjnej, której pierwszym etapem jest oflagowanie naszych miejsc pracy.

Decyzje Rady KSE NSZZ Solidarność

Stanowisko Prezydium KK NSZZ Solidarność

Pogotowie Strajkowe KSGiE NSZZ Solidarność


Wiadomość tą wyświetlono 2020 razy.