Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 19 Kwiecień 2024r.
Drukuj

Realizując decyzje Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność z dnia 08.10.2020 r., Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea (KM) podjęła uchwałę o przekształceniu się w Komitet Protestacyjno- Strajkowy. Początkiem akcji protestacyjnej jest oflagowanie zakładów pracy na terenie działania KM.

Przekształcenia dokonuje się w celu obrony praw i interesów pracowniczych na okoliczność zmian restrukturyzacyjno - konsolidacyjnych, w związku z działaniami zarządów koncernów energetycznych oraz zamiarami realizacji przez Stronę Rządową transformacji klimatycznej sektora górnictwa i energetyki.

Energetycy protestują


Wiadomość tą wyświetlono 1501 razy.