Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj
22.10.2020 Nowa umowa Medycyny Pracy
Dodano: 22 Październik 2020r. 21:08

Od 1 listopada 2020 r. będzie obowiązywała nowa umowa z PZU Zdrowie S.A. dot. opieki medycznej w tym medycyny pracy. Jest to oferta niezależna od składanych deklaracji dotyczących ubezpieczenia na życie.

Pracownicy, którzy chcą kontynuować możliwość korzystania z Pakietu Zdrowotnego Standard lub chcący do niego przystąpić proszeni są o przesłanie Oświadczeń w formie skanu:

- Zgody pacjenta na objęcie opieką abonamentową

- Zgody pracownika na pobieranie składek w związku z objęciem opieką abonamentową.


do 13 listopada 2020r. na adres mailowy gk.pakietstandard@enea.pl (w tytule wiadomości: „Pakiet Standard, [nazwa spółki, w której pracownik jest zatrudniony]”.

Wszystkie informacje i druki dostępne również w intranecie Grupy w strefie pracownika.

Oryginały oświadczeń prosimy przesyłać, po uprzedniej rejestracji w EOD, pocztą wewnętrzną na adres:
Biuro Kadr w Bydgoszczy,
ul. Warmińskiego 8,
85-054 Bydgoszcz.

Osoby posiadające wyższe pakiety niż standard nie muszą składać deklaracji, chyba, że chcą zmienić pakiet na wyższy lub niższy.

Dodatkowe pakiety medyczne

Przypominamy Państwu o funkcjonującym równolegle Programie Opieki Medycznej S, jako formie uzupełnienia umowy zawartej w ramach Medycyny Pracy i Zakresu Standard.

Prawo do skorzystania z Programu mają Pracownicy GK ENEA oraz członkowie ich rodzin.

Do Ubezpieczenia Opieka Medyczna S (OMS) mogą przystąpić pracownicy będący Członkami Klubu PZU Pomoc w Życiu. Członkowie rodziny nie mają obowiązku uczestnictwa w Klubie.

Procedura przystępowania do Programu Opieki Medycznej S

  • Możliwość zmiany Zakresu i Pakietu poza rocznicą polisy, tj. z datą 01.12.2020r., pod warunkiem złożenia deklaracji do 13.11.2020r.
  • Wybór jednego z przedstawionych w ofercie Pakietów Medycznych (indywidualny, partnerski, rodzinny w zakresach: Komfort, Komfort Plus lub Optimum)
  • Wypełnienie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna S wraz z przystąpieniem do Klubu PZU Pomoc (jeden druk) do 13.11.2020r.
  • Wypełnienie wniosku o dokonywanie potrąceń skierowanego do Pracodawcy

Wszystkie informacje, lista osób zajmujących się programem i przyjmujących deklaracje oraz druki deklaracji dostępne są w intranecie Grupy w strefie pracownika:

https://intranet.enea.pl/pracownik/Strony/Benefity%20pracownicze/Opieka%20medyczna/Dodatkowe-pakiety-medyczne-Komfort%2c-Komfort-Plus%2c-Optimum---op%c5%82acane-przez-pracownika.aspx

 


 


Wiadomość tą wyświetlono 1840 razy.