Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

Grupa Enea szacuje, że odnotowała po trzech kwartałach 2020 r. 2.635 mln zł EBITDA i 62 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody ze sprzedaży netto oraz inne dochody wyniosły w tym okresie 13.464 mln zł.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym trzecim kwartale grupa Enea miała ok. 37 mln zł zysku netto jednostki dominującej i ok. 813 mln zł zysku EBITDA.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że w trzecim kwartale EBITDA grupy wyniesie 712 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 213 mln zł.

Pod koniec października Enea informowała jednak, że dokona odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji w Polskiej Grupie Górniczej, co zmniejszy skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem i zysk netto w trzecim kwartale o ok. 129 mln zł. Wpływ na wynik jednostkowy wyniesie ok. 254 mln zł.

Grupa podała, że EBITDA w Wydobyciu po trzech kwartałach wyniosła 325 mln zł, w Wytwarzaniu 1.209 mln zł, w Dystrybucji 994 mln zł, a w Obrocie 59 mln zł.

Grupa podała także szacunkowe dane operacyjne.

Produkcja węgla netto wyniosła po 9 miesiącach 5,5 mln ton, a całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 16,9 TWh.

Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 14,3 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 15,6 TWh.

Ostateczne wyniki grupy Enea za III kwartał 2020 r. zostały opublikowane 27 listopada br. Grupa Enea miała po trzech kwartałach 2020 r. 62,4 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 891,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wcześniej Enea szacowała stratę na 62 mln zł. Pozostałe wyniki zgodne z szacunkami.

Wcześniejsze wyniki GK Enea

Dywidenda za 2019 r.

Źródło-CIRE.PL


 


Wiadomość tą wyświetlono 1897 razy.