Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

Zarząd Enei poinformował, iż 9 grudnia 2020 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem 21 grudnia 2020 r. Rafała Marka Muchę na stanowisko członka zarządu ds. finansowych na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Rafał Mucha na Uniwersytecie Szczecińskim  ukończył studia magisterskie z ekonomii (1996) i prawa (2012). Na tej uczelni kształcił się także podyplomowo w zakresie rachunkowości i zarządzania projektami europejskimi, zdobył również uprawnienia księgowego. Pracował jako referent i naczelnik wydziału w Banku Pekao. Przez 12 lat był prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie. Od 2016 był wicedyrektorem, a od 2017  był dyrektorem Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

 

Będą zmiany w RN Enei.

Pierwsze nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei w 2021 roku ma zając się między innymi zmianami w radzie nadzorczej spółki.

W porządku obrad zwołanego na 7 stycznia 2021 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (NWZ) akcjonariuszy Enei jest między innymi podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki.

Jak wynika z uzasadnienia zawartego w projekcie uchwał, o zwołanie NWZ oraz wprowadzenie punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej wnioskował reprezentujący Skarb Państwa jako akcjonariusza Enei Minister Aktywów Państwowych.

Obecnie RN Enei pracuje w składzie: Izabela Felczak-Poturnicka (przewodnicząca), Roman Stryjski (wiceprzewodniczący), Michał Dominik Jaciubek (sekretarz), Mariusz Fistek, Paweł Andrzej Koroblowski, Ireneusz Kulka, Maciej Mazur, Piotr Mirkowski, Mariusz Pliszka oraz Rafał Włodarski.

Jednocześnie porządek styczniowego NWZ Enei zakłada również przedstawienie informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: prezesa zarządu oraz członków zarządu; ds. handlowych, ds. korporacyjnych praz ds. operacyjnych.

Wcześniejsze zmiany w zarządzie Enea.

Wcześniejsze zmiany w RN Enea.


 


Wiadomość tą wyświetlono 2611 razy.