Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

W Enea S.A. rozmawiano  o zasadach premiowania Pracowników tej Spółki. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wszyscy uczestnicy spotkania wzięli w nim udział w trybie wideokonferencyjnym. Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli:- Aneta Pelczarska - Dyrektor HR,-Justyna Tomczyk - Dyrektor Pionu Wynagrodzeń i Systemów Motywacyjnych, -Bartosz Zieliński – Dyrektor Departamentu Sprzedaży

Spotkanie rozpoczęła Dyr. Aneta Pelczarska, która przedstawiła prezentację z proponowanymi zmianami do Regulaminu Premiowania Pracowników oraz Zarządzania Przez Cele.

Strona społeczna po zakończeniu prezentacji z propozycjami zmian zgłosiła szereg uwag do przedstawionego materiału podkreślając, iż wprowadzane zmiany mają w przeważającym zakresie charakter wyłącznie negatywny tzn. wprowadzają kolejne obwarowania i utrudnienia w dostępie Pracowników do premii, w tym m.in.:

 - uzależniają wypłaty premii rocznej od realizacji planu EBIT (min. 80 %);

- uzależniają uruchomienie miernika od jego realizacji na poziomie min. 50 %;

- nie dokonują zmiany kwoty bazowej (kolejny rok z rzędu).

W ocenie strony społecznej przedstawione „udoskonalenia” są krzywdzące dla Pracowników i mogą powodować wręcz odwrotne skutki do zamierzonych tzn. demotywować zamiast motywować. Zważywszy na to, że jest to kolejny rok, w którym zmiany dodają nowe obostrzenia oraz sprawiają, że system premiowy staje się coraz mniej przejrzysty. Strona społeczna potwierdziła, że popiera system premiowania Pracowników, który wiąże się z uzyskaniem gratyfikacji finansowej za ciężką pracę, jednak stanowisko - NSZZ Solidarność, jest niezmienne od wielu lat. W ocenie strony społecznej od siedmiu lat utrzymujemy prowizorkę w postaci stosowania regulaminu premiowania bez wcześniejszego implementowania go do ZUZP. Jest to niezgodne z obowiązującym wewnątrzzakładowym prawem pracy. Pracodawca corocznie, szantażując stronę społeczną nieotrzymaniem przez Pracowników premii,  usiłuje wymusić utrzymywanie tego stanu rzeczy na kolejny rok. Od dwóch lat NSZZ Solidarność odmawia podpisania tego porozumienia, a mimo to regulamin premiowania funkcjonuje. Taka praktyka stoi w sprzeczności z zawartym siedem lat temu porozumieniem w spawie wprowadzenia systemu premiowego i nie może uzyskać akceptacji strony związkowej.

Wcześniejsze spotkania w Enea SA


Wiadomość tą wyświetlono 1917 razy.