Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W siedzibie Enea Centrum (EC) odbyło się kolejne spotkanie dotyczące sytuacji w Pionie  Obsługi Klienta. Spotkanie odbyło się w formie mieszanej -stacjonarnie i za pośrednictwem wideokonferencji. Całość spotkania zajęło  omawianie przez zarząd analizy zleconej i wykonanej przez spółkę zewnętrzną . Analiza ta zawierała  aspekty:  zatrudnienia , absencji chorobowej i  wynagrodzenia Pracowników EC w porównaniu z innymi podmiotami o tej samej działalności na rynku zewnętrznym . Całość oczywiście dotyczyła obszaru obsługi klienta. Niestety nadal Strona Społeczna nie otrzymała konkretnych informacji na pytania kierowane  od  ubiegłego  roku do zarządu  Enea Centrum w sprawie poprawy warunków  pracy w Pionie Obsługi Klienta. Wielokrotnie sugerowaliśmy podjęcie działań sprzyjających obniżeniu stresu i zmniejszeniu nawarstwiania się obowiązków wobec Pracowników a głównie zatrudnionych przy bezpośredniej obsłudze klienta. Zarząd  przekazał informację , że obecnie zmieniła się trochę polityka odtwarzania stanowisk oraz poinformował nas, że Pracownicy w najbliższym czasie będą kierowani na szkolenia  z zakresu umiejętności  optymalnej organizacji czasu pracy przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych . Ponadto zarząd tłumaczy zaistniałą sytuację tym, że wszystkie tego typu firmy na rynku przechodzą te same problemy. Wynika to z tego, że klienci stają się coraz bardziej roszczeniowi i wymagający. Strona społeczna nadal oczekuje od Zarządu podjęcia konkretnych działań  mających skutkować wyeliminowaniem w jak największym stopniu  stresu i  odciążenia zbędnych nakładających się na siebie obowiązków służbowych.

Na zakończenie spotkania Zarząd zaproponował stronie społecznej kolejne spotkanie na koniec lutego br. Na tym spotkaniu mamy dostać informację o sytuacji w Obsłudze Klienta  i poznać efekty podjętych działań.

Więcej o EC


Wiadomość tą wyświetlono 1933 razy.