Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Od wtorku 1 lutego 2022 r. wchodzą w życie zaostrzone przepisy uszczelniające ograniczenia handlu w niedzielę i niektóre święta. Przewidziano tylko kilka wyjątków. Sieci handlowe nie pohandlują już w niedziele korzystając z wyjątku – z patentu „na placówkę pocztową”. Ustawodawca doprecyzował, że w niedziele będą mogły być otwarte placówki, w których przeważająca działalność (ponad 40 proc. przychodów), polega na świadczeniu usług pocztowych.

Znika luka, którą wykorzystywały sieci handlowe. Pisząc przepisy ustawy należało to przewidzieć. Widząc lukę nie tylko kupiec, ale i lider wielkiej sieci handlowej myśli: „żal nie skorzystać”. I korzysta. Sklepy spożywcze będą czynne w niedziele, gdy za ladą stanie właściciel sklepu, któremu będą mogły pomagać tylko osoby wyszczególnione w nowelizacji: małżonka, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym, rodzeństwo, wnuki lub dziadkowie i to nieodpłatnie. Osoby te nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy.
Od lutego 2022 r. nie wystarczy odpowiedni wpis w PKD, aby korzystać z wyjątków powiązanych z przeważającą działalnością. W znowelizowanej ustawie zapisano, że placówki handlowe korzystające z wyłączeń, są obowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności pocztowej, dzięki której mają prawo handlować w niedziele oraz na przychód z pozostałej działalności.

Poniższa tabelka pokazuje jak wyglądał handel w hipermarketach w Europie  przed lutym 2022 r.

Niemal od początku wychwycenia luki to Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność domagał się przyspieszenia prac nad nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Powodem są pierwsze wygrane sprawy przed sądami przez jedną z sieci. Placówki tej sieci działają w niedzielę, jako placówki pocztowe. Sieć umowy z operatorami pocztowymi ma od 2012 r. Tym samym placówki tej sieci w momencie wejścia ograniczeń realizowały usługi związane z odbiorem paczek. Stopniowo patent był wykorzystywany przez kolejne sieci handlowe, czyniąc z zakazu handlu fikcję. Największa z sieci, należąca do właściciela z Portugalii, miała nawet umowę ze Spółką Skarbu Państwa Poczta Polska SA.

Lukę uszczelniono. Eskalacja placówek handlowych zmieniających działalność lub rozszerzających ją w PKD o usługi pocztowe stanowiła próbę obejścia prawa. Należało doprecyzować art. 6 ust.1 pkt 7 ustawy: „w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych”.
Największe sieci handlowe najpewniej dostosują się do nowych przepisów i od 1 lutego nie będą otwierać sklepów w niedzielę. Nie oznacza to jednak, że nowe przepisy zamkną wszystkie sklepy. Otwarte pozostaną sklepy te działają na zasadach franczyzy, gdy w niedziele za kasą stanie franczyzobiorca, czyli jego właściciel oraz wybrani członkowie rodziny o czym wyżej.
W 2022 r. będzie siedem niedziel handlowych: dwie niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Źródło -KK NSZZ Solidarność

2018 podpisanie ustawy przez PAD


Wiadomość tą wyświetlono 1315 razy.