Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Enea podjęła uchwałę o przydziale nowych akcji o łącznej wartości ok. 750 mln zł. Enea nie podała, kto obejmie akcje

"W dniu 28 kwietnia 2022 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 88.288.515 akcji serii D. Wkłady pieniężne na pokrycie akcji serii D zostały wniesione w całości" - podała spółka w komunikacie

Jak podano, akcje oraz PDA będą przedmiotem ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcjonariusze Enei zdecydowali 8 kwietnia o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru. Tego samego dnia rozpoczęła się przyspieszona budowa księgi popytu. 14 kwietnia zarząd ustalił cenę emisyjną na 8,50 zł za jedną akcję i podał, że spółka zaoferuje inwestorom łącznie 88.288.515 akcji.

Uchwała WZ zakładała podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 88.288.515 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Nowo emitowane akcje mają stanowić do 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie.

Wcześniej spółka podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwestycyjną, na podstawie której Skarb Państwa wyraził wolę objęcia nie więcej niż 88.288.515 akcji nowej emisji za nie więcej niż 899,66 mln zł pochodzących z Funduszu Reprywatyzacji.

Celem emisji jest finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji grupy. Środki z emisji mają trafić m.in na rozbudowę i modernizację sieci wysokiego i średniego napięcia, instalację liczników zdalnego odczytu oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców, realizowanych przez Enea Operator. Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się m.in. poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych.

Źródło-CIRE.PL

Więcej w tym temacie.


Wiadomość tą wyświetlono 1030 razy.