Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

Jak wynika z danych platformy ENTSO-E, w kwietniu 2022 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce osiągnęło poziom ok. 14,3 TWh, co w porównaniu do marca oznacza spadek o 7,4 proc. W odniesieniu do kwietnia 2021 r., zapotrzebowanie wzrosło o 6,7 proc. 

Zestawiając kwiecień z marcem 2022 r. zanotowano spadek produkcji krajowej o 7,3 proc. do poziomu niewiele ponad 13,7 TWh. W stosunku do kwietnia 2021 r. był to wzrost o 13 proc.

Ujemne saldo wymiany transgranicznej (eksport energii) było w kwietniu na poziomie ok. 325 GWh wobec ok. 443 GWh w marcu 2022 r. (spadek o 26,7 proc.). W kwietniu 2021 r. zanotowano dodatnie saldo na poziomie ponad 921 GWh (import).

Zestawienie danych z kwietnia i marca br. dotyczące produkcji energii elektrycznej pokazuje, że elektrownie pracujące na paliwach kopalnych zanotowały znaczące spadki: elektrownie na węgiel kamienny – o 13,4 proc. (z ok. 7,3 TWh do niewiele ponad 6,3 TWh), elektrownie na węgiel brunatny – o 15,7 proc. (z ponad 4 TWh do ok. 3,4 TWh), elektrownie gazowe – o 22,5 proc. (z ok. 0,85 TWh do ok. 0,66 TWh). Spadek o 5,3 proc. zaliczyły również elektrownie olejowe (z ok. 200 GWh do ponad 189 GWh).Największy procentowy wzrost w produkcji energii elektrycznej – o 52,3 proc. – osiągnęły elektrownie wiatrowe (z ok. 1,2 TWh do ponad 1,8 TWh). Wzrost o 42,1 proc. wykazały jeszcze: elektrownie szczytowo-pompowe (z ponad 81 GWh do ponad 115 GWh), elektrownie wodne – o 9 proc. (z ponad 170 GWh do ok. 186 GWh), instalacje wykorzystujące biomasę – o 6,8 proc. (z ok. 140 GWh do ponad 149 GWh), elektrownie fotowoltaiczne – o 6,3 proc. (z ponad 795 GWh do ok. 846 GWh).

W zestawieniu danych z kwietnia br. z analogicznym okresem 2021 r., największe procentowe wzrosty odnotowały: fotowoltaika – o ok. 94 proc., elektrownie wiatrowe – o ok. 40 proc. i elektrownie szczytowo-pompowe – o ponad 40 proc.

Największe spadki wystąpiły w elektrowniach gazowych (o 16,4 proc.) i instalacjach wykorzystujących biomasę (o 9,6 proc.).

W strukturze produkcji (kwiecień do marca br.), w kontekście udziałów poszczególnych źródeł, należy wskazać przede wszystkim na ponad 6-proc. wzrost wolumenu energii elektrycznej wygenerowanej przez elektrownie wiatrowe (z 8,09 proc. do 13,28 proc.). 

Największy, rekordowy procentowy spadek (o ponad 3,2 proc.) zanotowały elektrownie spalające węgiel kamienny (z 49,25 proc. do 46,00 proc.).

Udział produkcji własnej netto w łącznej strukturze produkcji w kwietniu br., w stosunku do marca 2022 r. zanotował niewielki wzrost z 95,92 proc. do 96,06 proc.). 


Źródło-CIRE.PL

Produkcja energii -podsumowanie 2021 r.


Wiadomość tą wyświetlono 814 razy.