Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.  spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G).

W drugiej części zebrania oraz spotkaniu z Pracownikami Grupy Kapitałowej Enea  uczestniczyli zaproszeni goście: Vice Prezes Enea Operator-Michał Cebyla, Vice Prezes Enea Serwis Piotr Bogusławski, Członek Rady Nadzorczej Enea S.A.-Mariusz Pliszka, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność -Krzysztof Nawrocki.

Tematyka obrad:

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania Komisji. Odczytano i przyjęto protokół z 24 marca 2022 r.

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie Prezydium i Zarządu Regionu zapoznali zebranych z najważniejszymi zdarzeniami jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KPG.

3.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne dwie osoby.

4.Polityka płacowa w GK Enea w 2022 r. Rozpoczęcie negocjacji płacowych utrudniały zmiany w Zarządzie Enea. S.A.  Omówiono strategię związku związaną z negocjacjami, które mają się odbyć w drugiej połowie maja 2022 r. 13.marca 2022 r. Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea wspólnie z innymi Organizacjami Związkowymi wystąpi z pismem zapraszającym na naegocjacje płacowe Zarząd Enea S.A.

5.Wybory w GK Enea. Przeanalizowano wyniki wyborów Przedstawicieli Pracowników  do organów  Spółek GK Enea. Obecni na zebraniu M. Cebula i M. Pliszka podziękowali za oddane na nich głosy. M. Cebula został wybrany na drugą kadencję do Zarządu Enea Operatora. Niestety zły Regulamin Wyboru do Rady Nadzorczej Enea S.A. bardzo utrudnia dokonanie takiego wyboru. Popierani przez nas 3 kandydaci w dwóch kolejnych turach wyborów plasowali się na trzech pierwszych miejscach, jednak bezwzględny wymóg uzyskania ponad 50 % ważnych głosów nawet w drugiej turze znacząco utrudnia dokonanie takiego wyboru. Naszą propozycję zmiany Regulaminu odrzuciła RN Enea S.A. Kolejne wybory odbędą się 24-25 maja 2022 r.

6.Zmiany w Zarządzie Enea S.A. Nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Enea S.A. Dotychczasowy Prezes Paweł Szczeszek 8 kwietnia 2022 r. złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska, a następnie został powołany na Prezesa Taurona. 20 kwietna 2022 r. Rada Nadzorcza Enea S.A. dokonała wyboru nowego Prezesa Enea S.A. Został nim Paweł Majewski, który objął funkcję 25 kwietnia 2022 r.

7.Współpraca z firmą HOLIDAY PARK&RESORT (HP&R). Przedstawicielka firmy HP&R  Pani Magdalena Jałowiec zapoznała zebranych z ofertą kierowaną do NSZZ Solidarność „Rodzinne wakacje dla Związkowców w HR&R” Przed i po sezonie wakacyjnym do 14 czerwca i od 1 września będziemy mogli skorzystać z 70 % zniżki w 6 nadmorskich ośrodkach. Komisja postanowiła podjąć współpracę z firmą HR&R i zapoznać Naszych Członków z ofertą skierowaną do Nich. Osoby zainteresowane taką formą wypoczynku mogą się zgłaszać do Przewodniczących Komisji Wydziałowych oraz do siedziby związku w Centrali. Można tam zapoznać się z materiałami otrzymanymi od Pani Magdaleny.

8.Imprezy organizowane przez naszą organizację w 2022r. Zabrani zapoznali się z terminami imprez przez nas organizowanymi: 11 czerwiec 2022 -Turniej Solidarności w piłce siatkowej w Sulęcinie, 29-31.07.2022 r. Spływ Kajakowy Solidarności na Dobrzyce, 18-21.08.2022 r. Pielgrzymka Solidarności do Częstochowy. W Planach jest jeszcze organizacjaTurnieju Piłkarskiego we wrześniu oraz Turniej Bowlinga w grudniu. Wszystkie organizowane przez nas imprezy znajdują się na nasze stronie-Menu-Organizowane przez na imprezy.

9. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Omówiono sytuację w poszczególnych Spółkach. Wiele niewiadomych dotyczących: Enea Operatora, Enea Serwis, Enea Logistyka i Enea Pomiary wynika z planu Integracji Obszaru Dystrybucji. Czekamy na materiał, który mamy otrzymać od Zarządu Enea Operatora.

10 Sprawy różne -wolne wnioski. Ponownie poruszono temat związany z dyżurami domowymi w Operatorze. Braki kadrowe doprowadziły do sytuacji że nie ma kim obsadzać dyżurów. W Biurach Obsługi Klienta coraz bardzie nerwowi klienci wyżywają się na Naszych Pracownikach. Inne tematy: Podział nagród za Orkany, Pomoc psychologiczna po śmiertelnym wypadku w RD Gorzów, Powrót do szkoleń stacjonarnych-w tym również Dyspozytorów, Standaryzacja etatyzacja i integracja Enea Operatora-czekamy na materiały wypracowane przez zespoły problemowe, Audyt Transportu-wnioski i zalecenia audytorów wprowadzają chaos.

Po zakończeniu zebrania KPG zaproszeni goście oraz przedstawiciele Prezydium KP G  spotkali się z Pracownikami GK Enea Obszaru Gorzowskiego. W spotkaniu Dyrekcję Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. reprezentował Adam Noculak.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślili wagę takich bezpośrednich spotkań, szczególnie po okresie izolacji związanym z pandemią koronawirusa.

Tematy omawiane podczas otwartego spotkania na które stawili się Pracownicy Enea Operatora i Enea Centrum:- -1 % fundusz nagród, -15 lecie Operatora, -Opieka prawna podczas wykonywania obowiązków służbowych, -Braki wody mineralnej w OD Gorzów, -Reklamacje prosumentów,- Braki kadrowe w komórkach zajmujących się OZE, -Przyszłość Spółek GK Enea po powstaniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego,  -Indeksacja płac, -Większa niezależność Oddziałów Dystrybucji. 

M. Cebula i M. Pliszka podziękowali za oddane na nich głosy w wyborach do organów Spółek GK Enea oraz zaapelowali o udział w wyborach Rady Nadzorczej Enea S.A. 24-25 maja 2022 r.

Wcześniejsze zebrania KP G.

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1823 razy.