Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Enea zakończyła subskrypcję 88 288 515 akcji serii D o łącznej wartości 750 452 377,5 zł, podała spółka. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 8,5 zł za jedną akcję serii D. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje serii D objęło 67 podmiotów; subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.

Enea podała pod koniec kwietnia, że dokonała przydziału wszystkich 88 288 515 akcji nowej emisji serii D po 8,5 zł za akcję. W połowie kwietnia zarząd Enei po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii D ustalił cenę emisyjną na 8,5 zł za jedną akcję i postanowił o zaoferowaniu wybranym przez siebie inwestorom łącznie 88 288 515 akcji serii D (czyli ich maksymalną liczbę). 8 kwietnia akcjonariusze Enei zdecydowali o emisji do 88 288 515 akcji serii D bez prawa poboru.

Źródło-CIRE.PL

Więcej w temacje nowych akcji Enea

 


Wiadomość tą wyświetlono 845 razy.