Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
16.05.2022 Koniec stanu epidemii SARS-CoV2
Dodano: 16 Maj 2022r. 22:16

Od 16 maja 2022 r. obowiązujący od 20 marca 2020 r. stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Jak uzasadniło Ministerstwo Zdrowia, biorąc pod uwagę poprawę stanu epidemiologicznego na obszarze Polski, zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV2 i zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych, zniesienie stanu epidemii jest zasadne.

Wcześniej kolejno znoszono obostrzenia zwiazane z pandemią:

-Od 28 marca zniesiony został obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek. Nie było już obowiązku kierowania na izolację i kwarantannę z powodu choroby COVID-19. Zlikwidowano oddziały covidowe i szpitale tymczasowych dla chorych na COVID-19.

-Od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się m.in. zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje obecnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a wykonywany jest test antygenowy. Test PCR może zlecić lekarz np. przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. Nie ma już możliwości samodzielnego zapisania się na test przez formularz wypełniany online lub przez konsultanta infolinii. Od początku kwietnia nie można też zrobić bezpłatnego testu w kierunku COVID-19 m.in. w aptekach i w mobilnych punktach wymazowych.

Co zmienia zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego?

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce nie zmieni diametralnie sytuacji. Zgodnie z ustawą  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Większość działań związanych z COVID 19 obowiązuje zarówno w stanie epidemii, jak i stanu zagrożenia.

Stan zagrożenia epidemicznego, podobnie jak stan epidemii umożliwia powrót w każdym momencie do wcześniej obowiązujących obostrzeń w przypadku zwiększenia liczby zakażań. Istnieje również legislacyjna możliwość do powrotu w każdym momencie do stanu epidemii drogą nowego rozporządzenia.

Koniec epidemii i zastąpienie jej stanem zagrożenia epidemiologicznego, a praca zdalna

Wprowadzona zmiana  nie niesie za sobą bezpośrednich zmian przepisów dotyczących pracowników. Dotyczy to m.in. możliwości świadzcenia  pracy zdalnej przez pracownika. Pracodawca w dalszym ciągu będzie mógł kierować pracowników na wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.

Koniec epidemii, a obowiązek szczepień przecie COVID-19 wybranych grup społecznych

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego obowiązkowym szczepieniom podlegają:

1. osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego


Raporty COVID z GK ENEA


Wiadomość tą wyświetlono 937 razy.