Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

Spółka z Grupy Enea, Enea Nowa Energia i władze samorządowe województwa wielkopolskiego podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Grupa Enea już dziś zaangażowana jest w projekty, których celem jest wykorzystanie zielonego wodoru w energetyce.

Wielkopolska Dolina Wodorowa to regionalny ekosystem powiązań wspierających rozwój technologii wodorowych, wiedzy i biznesu oraz świadomości społecznej, przyczyniający się do dekarbonizacji gospodarki na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Poprzez swoją działalność będzie ona promowała tworzenie na terenie województwa wielkopolskiego warunków sprzyjających rozwojowi technologii wodorowej na potrzeby branży energetycznej oraz innych sektorów gospodarczych uwzględnionych w dokumentach strategicznych województwa wielkopolskiego.

Wśród najważniejszych celów tego projektu jest tworzenie systemów magazynujących energię i stabilizujących sieć energetyczną, wykorzystujących zielony wodór wytworzony z instalacji odnawialnych źródeł energii. Podpisany list intencyjny zakłada szeroką współpracę, w tym wymianę informacji w tym zakresie, pomiędzy spółką Enea Nowa Energia a samorządem województwa wielkopolskiego.

"Nasze zaangażowanie w Wielkopolską Dolinę Wodorową wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Grupy Enea, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jako grupa energetyczna, silnie obecna w Wielkopolsce, będziemy ważnym partnerem przedsięwzięcia, a nasza wiedza i doświadczenie będą przydatne w rozwoju projektu. Spółki z naszej Grupy już dziś pracują nad wykorzystaniem wodoru w energetyce, także do stabilizacji sieci energetycznych oraz efektywnego wykorzystania energii z OZE. Liczymy na rozwój współpracy i budowę w Wielkopolsce ekosystemu wspierającego innowacje związane z zielonym wodorem" – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei.

List intencyjny podpisali: Krzysztof Czaban, prezes Enei Nowa Energia oraz Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Enea Nowa Energia jest częścią Grupy Enea, zarządza projektami opartymi na odnawialnych źródłach energii, w tym aktywami OZE: elektrowniami wodnymi, farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz biogazowniami. Oddziały spółki zlokalizowane są na terenie całej Polski, m.in. w Radomiu, Koronowie, Jastrowiu i Płotach. Ponadto Grupa Enea, za pośrednictwem spółki Enea Operator, zaangażowana jest w innowacyjny projekt naukowo-badawczy „H2eBuffer”. W jego efekcie powstanie system magazynujący energię i stabilizujący sieć energetyczną, który będzie wykorzystywał zielony wodór wytworzony z instalacji OZE.

Województwo wielkopolskie jest liderem wśród polskich regionów stawiających na wodór; od 2018 r. prowadzi szerokie działania na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Jako region-gospodarz województwo wielkopolskie zorganizowało w Poznaniu wspólnie z Grupą MTP pierwsze Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland (17-18 maja 2022 r.).

Źródło-media.enea.pl

Enea magazyny energii


Wiadomość tą wyświetlono 897 razy.