Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Pierwszy raz po zjeździe wyborczym z października 2018 r. delegaci z całej Polski spotkali się na Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność (KZD) Zgodnie z tradycją każdy KZD rozpoczyna się zawsze wspólną Mszą Świętą. Nie inaczej było podczas Jubileuszowego XXX KZD w Zakopanem.

Liturgię w  Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach odprawił Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski z udziałem Bp. Mariana Florczyka.

Przed nabożeństwem do Sanktuarium wprowadzono kilkadziesiąt sztandarów związkowych Solidarności, a chwilę później wraz z rozpoczęciem Mszy Świętej do świątyni wniesiono sztandar Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego wraz z krzyżem i relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

Podczas kazania, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał fragment homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas Mszy świętej dla świata pracy w Gdańsku z czerwca 1987 roku.

"Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności" - cytował Jana Pawła II Arcybiskup Jędraszewski.

"Wyraźne echo marksistowskiej teorii walki klas, która miała być jakoby dźwignią postępu i rozwoju ludzkości. Nie walka jednych przeciw drugim, ale solidarność wytycza bieg dziejów ludzkości. Ta wdzięczność, jaką wtedy w 1987 roku Ojciec Święty wyraził ludziom Solidarności ze stoczni, z portu, ze wszystkich gdańskich zakładów pracy i nie tylko stąd, z różnych stron Polski. Dziękuje Wam, żeście podjęli tę trudną pracę, szlachetną walkę to zmaganie się o godność ludzkiej pracy. Kościół dziękuje wam, żeście ją podjęli w obliczu Chrystusa i jego Matki "- powiedział Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski.

Przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z Piotrem Dudą na czele ofiarowali na rzecz Sanktuarium Narodowego Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem obraz Matki Bożej Częstochowskiej wykonany z bursztynu. Uroczystości w sanktuarium zakończył koncert muzyczny Zespołu Giewont.

Obrady w drugim dniu Zjazdu rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Państwowego i Solidarności Na ogólną liczbę 277 delegatów w zjeździe uczestniczyło 234. Region Gorzowski na KZD reprezentowali: Jarosław Porwich, Waldemar Rusakiewicz i Krzysztof Gonerski.

W KZD uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi: Prezydent RP-Andrzej Duda, Premier RP-Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Marszałek Senatu- Marek Pęk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, Prezes PGNiG-Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Ambasador Ukrainy w Polsce Andriej Deszczyca. Szef Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy (KVPU) Michał Wołyniec.

Po przywitaniu delegatów i gości KZD krótką modlitwę odmówił  abp. Marek Jędraszewski.

Następnie Prezydent A.Duda wręczył medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości zasłużonym działaczom NSZZ Solidarność.  

Kolejnym punktem zjazdu były wystąpienia zaproszonych gości.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu przypomniał o "matce Solidarności" Annie Walentynowicz, a także podziękował członkom związku za wszystko, co Solidarność zrobiła dla Polski, Europy i Świata.

Prezydent A. Duda podkreślił, że „Solidarność zawsze patrzyła w górę i pięła się w górę. W pewnym sensie symbolem tego jest Giewont. Bo żeby ten krzyż dotknąć, to trzeba do niego wejść. Trzeba ponieść ten trud, nieustannego wspinania się, stawiania sobie nowych wymagań, nieustannego pamiętania o tych wymaganiach, które już zostały postawione, żeby się im nie sprzeniewierzyć”

Ambasador Ukrainy Andrij DeszczycaPolska kojarzona jest na świecie z NSZZ Solidarność, ale dziś również z solidarnością wobec Ukrainy; tak jak Solidarność była końcem komunizmu, tak solidarność ukraińsko-polska może być końcem reżimu Putina"

Deszczyca podziękowania przekazał także rządowi premiera Mateuszowi Morawieckiemu. "Bo ta pomoc, która płynie na Ukrainę, o której czasem publicznie nie mówimy (...) jest niezbędna do tego, żeby zwyciężyć, bo bez broni nie zwyciężymy" - podkreślił. Ambasador porównał sytuację do tej z czasów Powstania Warszawskiego. "Żądamy amunicji, tak jak żądali Powstańcy (...) i dziękuję rządowi polskiemu za to, że taką amunicję nam przekazuje". Swoje wystąpienie zakończył słowami "Niech żyje solidarność, niech żyje Polska, Sława Ukrainie"

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda-„ Tu, pod Giewontem, bije serce Solidarności. Czekaliśmy długo na ten jubileuszowy zjazd, bo pandemia krzyżowała nasze plany. Ale nie możemy być dziś bardzo uśmiechnięci, bo 24. lutego świat się zatrzymał. 5 września 1981 roku rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańskiej Hali Olivii. Poprzedzony był Mszą Świętą, jak zawsze dzieje się w Solidarności. To było wielkie święto wolności i demokracji, gdzie po raz pierwszy w sposób nieskrępowany delegaci mówili o wolności słowa, wolności człowieka, prawach pracowniczych, podmiotowości ludzkiej pracy i człowieka. A działo się to za żelazną kurtyną, w centrum reżimu komunistycznego. Dokumenty, które ten zjazd przyjmował, były bardzo mocnym fundamentem dla funkcjonowania NSZZ Solidarność. Ale powstał tam także inny, bardzo ważny dokument. To było “Posłanie do ludzi Europy Wschodniej”, które zdenerwowało ludzi na Kremlu. Dlatego tak ważna jest historia i nasz statut, który opiera się na nauce społecznej Kościoła. Bo Solidarność krzyża się nie wstydzi. Solidarność krzyż ma w sercu. I ten krzyż niesiemy przez całą związkową działalność w codziennej pracy związkowej i w naszych zakładach pracy. Tym bardziej się cieszę, że na drugim krańcu naszej Ojczyzny, tu w Zakopanem, możemy obchodzić swój 30. jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów - mówił przewodniczący. "Obchodzimy dzisiaj święto nie tylko Solidarności, ale święto ludzi pracy, bo to właśnie NSZZ Solidarność jest największą i najsilniejszą organizacją związkową w naszym kraju. Solidarność liczy 700 tys. członków. Żadna partia, żaden ruch społeczny nie może poszczycić się taka siłą. Ale naszą siłą jest nasza wiara i nasze działania merytoryczne. Czekaliśmy długo na ten jubileuszowy zjazd, bo pandemia krzyżowała nasze plany. Ale nie możemy być dziś bardzo uśmiechnięci, bo 24. lutego świat się zatrzymał. Nic już nie będzie takie jak było, tylko Solidarność się nie zmieniła. Otworzyliśmy nasze serca jako cały naród, ale także jako związkowcy z Solidarności, niosąc pomoc naszym ukraińskim przyjaciołom. Przyjęliśmy ich do naszych domów, do naszych związkowych ośrodków, bo nie mogliśmy patrzeć na to, jak ludobójca i bandyta Putin najechał na wolny, demokratyczny kraj, jakim jest Ukraina. Dziękuję wam wszystkim za to wsparcie, za tą solidarność. Codziennie pomagamy i wspieramy naszych przyjaciół z Ukrainy. Daj Boże, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Solidarność będzie z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy".

Podczas jubileuszowego XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność przyjęto "Posłanie do Ludzi Pracy". Oto treść posłania:

"I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność 41 lat temu przesłał walczącym o godność człowieka pracy - zwłaszcza w krajach obozu komunistycznego - wyrazy poparcia i nadziei.  Dzisiaj istota tego posłania jest szczególnie aktualna. W imię kolejnego totalitaryzmu, wyrosłego na komunistycznej tradycji, zabito tysiące ludzi na Ukrainie i nadal zagrożone jest życie kolejnych tysięcy. Miliony ludzi straciły swoje domostwa i dorobek życia. Ukraińcom odmawia się prawa do własnej ojczyzny, do samostanowienia, do wolności. Podobna groźba kierowana jest też do innych narodów. Dlatego my, Delegaci zebrani na XXX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność, wołamy z całą mocą do Rosjan – NIE ZABIJAJCIE!  Z taką samą mocą wołamy do wszystkich pełniących jakąkolwiek władzę w świecie, jak i mających wpływ na te władze – NIE POZWALAJCIE ZABIJAĆ!  Żadne argumenty nigdy nie usprawiedliwią nawet najmniejszego wsparcia dla agresora, którym wobec Ukrainy jest Rosja.Tak jak wtedy – w 1981r. przesyłamy robotnikom i wszystkim ludziom żyjącym na Ukrainie, wolnym Białorusinom, odważnym Gruzinom oraz innym narodom byłego Związku Sowieckiego – pozdrowienia i wyrazy poparcia. Głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Jesteśmy z Wami i do tego zjednoczenia wzywamy wszystkich pracowników Europy - zarówno tej części, która zrzuciła pęta komunizmu, jak i tej, którą ominęło nieszczęście życia w komunistycznym totalitaryzmie. Wzywamy więc wszystkich związkowców i pracowników w Europie do takiej solidarności, której ceny nie sposób wyrazić w euro. Ukraińcom przesyłamy wyrazy wsparcia, otuchy i niewzruszonej nadziei na sprawiedliwy pokój.

Podczas drugiej części obrad do Delegatów XXX KZD NSZZ Solidarność przemawiał przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr Duda. Przekazał informację z prac Komisji Krajowej w okresie od listopada 2018 do marca 2022 roku. Szefowa Komisji Rewizyjnej Anna Kaurzel przekazała informację o pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej. Dyskusja na temat przedstawionych informacji dotyczyła głównie działalności Krajowych Sekretariatów Branżowych.

Zjazd dokonał wyborów uzupełniających na 5 wakatujących miejsc w K.K. W tajnych wyborach  do KK wybrano: Gębara Andrzej, Hustek Stanisław, Korol Andrzej, Majchrzak Piotr, Pokuta Daniel

Delegaci zajęli się też zmianami w statucie NSZZ Solidarność .Aktualizacja statutu dotyczyła miedzy innymi: reprezentowania członków związku przed sądami, wspierania wypoczynku, procedur pozbawienia członkostwa, organizacji podzakładowych, głosowania elektronicznego.

Do komisji uchwał i wniosków wpłynęło wiele stanowisk. Piszący tą relację KG złożył stanowisko ws ustanowienia  Dnia Wolności i Solidarności dniem wolnym od pracy. Przypomniał też, że w tym temacie wypowiedział się już w 2006 roku Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: UCHWAŁA NR 6 XX KZD ws. Dnia Solidarności i Wolności Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność zobowiązuje Komisję Krajową NSZZ Solidarność do rozpoczęcia działań zmierzających do podjęcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na wprowadzeniu do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1295) artykułu o treści:"Art. (...) Dzień 31 sierpnia jest dniem wolnym od pracy".

Na XXX KZD przyjęto też apel w sprawie uwolnienia liderów i członków Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP).

Delegaci udzielili też poparcia strajkującym Pracownikom Hutchinsona w Żywcu.

Ralacje z wcześniejszych KZD

Zdjęcia z tego i wcześniejszych KZD

Filmik zjazdowy

 


Wiadomość tą wyświetlono 1576 razy.