Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W związku z upływem kadencji, Rada Nadzorcza ENEA S.A. ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:
1. Prezesa Zarządu,
2. Członka Zarządu ds. Handlowych,
3. Członka Zarządu ds. Finansowych,
4. Członka Zarządu ds. Korporacyjnych,
5. Członka Zarządu ds. Operacyjnych,
6. Członka Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.


Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem odpowiednio „Postępowanie
kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu ENEA S.A. / Członka Zarządu ENEA S.A.
ds. Handlowych / Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych / Członka Zarządu ENEA S.A.
ds. Korporacyjnych / Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych / Członka Zarządu ENEA S.A.
ds. Strategii i Rozwoju,
wszczęte ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w dniu 01.06.2022 r.”
należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie ENEA S.A. na adres:
ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, do dnia 10.06.2022 r. do godziny 10.00.

Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do ENEA S.A. na ww. adres - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki. Jeden kandydat może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Wymagania kwalifikacyjne.

Źródło -enea.pl


Wiadomość tą wyświetlono 1328 razy.