Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W maju 2022 r. nastąpił w Polsce spadek zużycia i produkcji energii elektrycznej w stosunku do kwietnia br. Największy procentowy wzrost przypadł elektrowniom fotowoltaicznym. W transgranicznym handlu energią eksport osiągnął mniejszą wartość niż w kwietniu.

Jak wynika z danych platformy ENTSO-E, w maju 2022 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce osiągnęło poziom ponad 13,7 TWh, co w porównaniu do kwietnia oznacza spadek o 3,9 proc. W odniesieniu do maja 2021 r., zapotrzebowanie wzrosło o 0,6 proc. 

Zestawiając maj z kwietniem 2022 r. zanotowano spadek produkcji krajowej o 3,9 proc. do poziomu niewiele ok. 13,2 TWh. W stosunku do maja 2021 r. był to wzrost o 7,4 proc.

Ujemne saldo wymiany transgranicznej (eksport energii) było w maju na poziomie ok. 314 GWh wobec ok. 325 GWh w kwietniu 2022 r. (spadek o 3,3 proc.). W maju 2021 r. zanotowano dodatnie saldo na poziomie ok. 468 GWh (import).


Porównanie danych z maja i kwietnia br. dotyczące produkcji energii elektrycznej pokazuje, że wśród elektrowni pracujących na paliwach kopalnych wystąpiło zróżnicowanie: elektrownie na węgiel kamienny zanotowały spadek o 11,2 proc. (z ponad 6,3 TWh do ok. 5,6 TWh), elektrownie na węgiel brunatny osiągnęły wzrost o 3,9 proc. (z ok. 3,4 TWh do ponad 3,5 TWh), a elektrownie gazowe zaliczyły wzrost aż o 20,1 proc. (z ok. 0,66 TWh do ok. 0,8 TWh).
Wysokie spadki procentowe w produkcji energii elektrycznej zanotowały: elektrownie wiatrowe – o 21,4 proc. (z ponad 1,8 TWh do ponad 1,4 TWh), elektrownie wodne – o 25,4 proc. (z ok. 186 GWh do ponad 138 GWh), elektrownie szczytowo-pompowe – o 20,1 proc. (z ponad 115 GWh do ponad 92 GWh) i elektrownie olejowe – o 19,3 proc. (z ponad 189 GWh do ok. 153 GWh).

Największy procentowy wzrost w produkcji energii elektrycznej – i to aż o 43,4 proc. – osiągnęły elektrownie fotowoltaiczne (z ok. 0,85 TWh do ponad 1,2 TWh). Znaczny wzrost wykazały jeszcze instalacje wykorzystujące biomasę – o 20,6 proc. (z ponad 149 GWh do ok. 180 GWh).

W zestawieniu danych z maja br. z analogicznym okresem 2021 r., największy procentowy wzrost odnotowała fotowoltaika – o prawie 100 proc. Największe spadki wystąpiły w elektrowniach wodnych (o 31,9 proc.), szczytowo-pompowych (o 16,9 proc.) i gazowych (o 12,8 proc.).

W strukturze produkcji (maj do kwietnia br.), w kontekście udziałów poszczególnych źródeł, należy wskazać przede wszystkim na ponad 3-proc. wzrost wolumenu energii elektrycznej wygenerowanej przez elektrownie fotowoltaiczne (z 6,17 proc. do 9,21 proc.). 
Największy, procentowy spadek (o ponad 3,5 proc.) zanotowały ponownie elektrownie spalające węgiel kamienny (z 46,00 proc. do 42,48).

Udział produkcji własnej netto w łącznej strukturze produkcji w kwietniu br., w stosunku do marca 2022 r. zanotował bardzo niewielki wzrost z 96,06 proc. do 96,11 proc.).

Źródło-CIRE.PL

Wcześniejsza produkcja i sprzedaż

 


Wiadomość tą wyświetlono 977 razy.