Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W związku z realizacją postanowień dokonywanych w ramach procesu transformacji sektora elektroenergetycznego -wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa (od 1 stycznia 2023 r. planowane powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego NABE) ma dojść do przejścia części zakładu pracy  ENEA Centrum na Nowego Pracodawcę w Enea Wytwarzanie i Enea Połaniec.

Przygotowując się do powstania NABE 7 czerwca 2022 r. w Enea Wytwarzanie i 8 czerwca w Elektrowni Połaniec strony dialogu społecznego w tych Spółkach negocjowały Porozumienie Transferowe, którego głównym celem jest zabezpieczenie interesów pracowniczych w tych procesach. Strona pracodawców zastrzegła sobie w porozumieniu że, „jeżeli do przejścia nie dojdzie do dnia 31 grudnia 2022 roku, niniejsze Porozumienie wygasa z mocy prawa”.

7 czerwiec 2022 spotkanie w Enea Wytwarzanie (EW).

Zgodnie z planami pracodawców 63 Pracowników Enea Centrum realizujących obecnie funkcje na rzecz ENEA Wytwarzania  ma zmienić pracodawcę, czyli wrócić do Enea Wytwarzanie. Są to Pracownicy z Departamentów: -Finansowo-Księgowego, -Wsparcia HR, -Teleinformatyki i Zakupów.

Strony przystąpiły do analizy poszczególnych zapisów zawartych w projekcie Porozumienia Transferowego przygotowanego przez stronę pracodawców. Strona związkowa wniosła szereg poprawek i zaproponowała kilka nowych zapisów. Dyskutowano nad technicznymi i ekonomicznymi skutki proponowanych zmian. Zaprezentowano nam jeszcze projekt drugiego Porozumienia realizującego techniczną realizację integracji funkcji przejmowanych przez EW. Strona pracodawców poprosiła o więcej czasu, celem przeanalizowania złożonych propozycji. Po kilku godzinach negocjacji strony ogłosiły przerwę do 10 czerwca 2022 r.

8 czerwiec 2022 spotkanie w Elektrowni Połaniec.

Plany pracodawców przewidują przeniesienie 22 Pracowników z Enea Centrum realizujących obecnie funkcje na rzecz Elektrowni Połaniec  z Departamentów Finansowo-Księgowego i Wsparcia HR.

Prawniczka ze strony pracodawcy przedstawiła szczegółowo projekty dwóch porozumień: -Porozumienia Transferowego i Porozumienia Technicznego. Strona związkowa z Elektrowni Połaniec nie otrzymała wcześniej w/w projektów, nie znała też propozycji  nowych zapisów do Porozumień jakie zawarła strona związkowa w Kozienicach. Dlatego poprosiliśmy o przesłanie aktualnych wersji  obu Porozumień . Następne spotkanie w Połańcu zaplanowano na 14 lub 15 czerwca 2022 r.

Wcześniejsze spotkania w EC

 

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1459 razy.