Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

Zgodnie z ustaleniami z 7 czerwca 2022 r. w Enea Wywarzaniu kontynuowano rozmowy w temacie zagwarantowania bezpiecznego przejścia Pracowników Enea Centrum do Enea Wytwarzania. Przejście związane jest z planami powstania od 1 stycznia 2023 r Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

 Zarząd Enea Centrum i część Strony Związkowej uczestniczyła w negocjacjach w trybie zdalnie.  Na początku strony zapoznały się z aktualną wersją Porozumienia Transferowego i tz Porozumienia Technicznego. Strona Związkowa zaproponował skompilowanie tych dwóch Porozumień w jedno. Pracodawca rozważy taką możliwość po uzgodnieniu obu dokumentów.

Wiele dyskusji wywołały zapisy mówiące o niepogorszeniu warunków pracy i płacy,  kwestia dodatków wyrównawczych, oraz sankcji za złamanie porozumienia.

Dalej nie uzgodniona pozostała kwestia premii dla przenoszonych Pracowników, która miałaby być wypłacona w ciągu 14 dni od przejścia do nowego pracodawcy.

Ogłoszono przerwę, podczas której strony dialogu społecznego w Enea Wytwarzanie miały zawrzeć porozumienie płacowe dotyczące 2022 r.  Po dłuższej przerwie przybył Prezes Enea Wytwarzanie i zakończył negocjacje. Jak oznajmił będą one kontynuowane w przyszłym tygodniu.

Wcześniejsze negocjacje

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1465 razy.