Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

Spotkania stron dialogu społecznego w Spółkach GK Enea, którego celem było zawarcie porozumień płacowych chociaż w części rekompensujących bardzo wysoką inflację :

ENEA LOGISTYKA:

1. Porozumienie płacowe- Uzgodniono podwyższenie płac zasadniczych od czerwca 2022 r.  Podwyżkę otrzymają wszyscy Pracownicy zatrudnieni przed 1 czerwca 2022 r.  i będący nadal w zatrudnieniu. Uzgodniono również wysokość nagrody na Dzień Energetyka, wypłata nie później niż 12  sierpnia 2022 r.

2. Tabela płac zasadniczych. Strona związkowa zaproponowała analizę nowej Tabeli płac zasadniczych w Spółce. Spotkanie w tym temacie odbędzie się po sezonie urlopowym.

3. Integracja obszaru dystrybucji. Czekamy na efekty prac zespołów. Wysłaliśmy pismo dotyczące tej tematyki do Spółek uczestniczących w tym procesie. W odpowiedzi Prezes M. Comba stwierdził, że Logistyka nie jest w tym  temacie Spółką decyzyjną.

ENEA POMIARY:

Zarząd Enea Pomiary w pełnym składzie stawił się na negocjacje płacowe. Odbyło się bez niespodzianek i wzorem pozostałych spółek ustalono: Wzrost płacy zasadniczej od czerwca 2022 r. oraz wypłatę nagrody na Dzień Energetyka, która zostanie wypłacona do 12 sierpnia 2022 r.

Podczas spotkania poruszone jeszcze temat wynagradzania kontrolerów poboru energii oraz elektromonterów zatrudnionych w systemie akordowym. Po krótkiej dyskusji ustalono, że do końca września zakończy pracę zespół ds. aktualizacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który zajmie się między innymi  wypracowaniem zasad wynagradzania Pracowników pracujących w systemie akordowym i wówczas strony ponownie przystąpią do rozmów na temat ewentualnego wzrostu płacy zasadniczej dla tych Pracowników.  

Wcześniejsze spotkania w Pomiarach i Logistyce

ENEA OPERATOR

Zarząd na spotkaniu reprezentowali Prezes Marek Rusakiewicz oraz Członkowie Zarządu- Michał Cebula i Radosław Pobol .Negocjacje, których celem było zawarcie porozumienie płacowego prowadził Prezes Marek Rusakiewicz. Zawarto porozumienie płacowe, które zakłada podwyższenie płac zasadniczych od czerwca 2022 r.  Uzgodniono również wysokość nagrody na Dzień Energetyka, której wypłata nastąpi nie później niż 12  sierpnia 2022 r. 1 lipca 2022 r. przypada XV lecie powstania Enea Operatora. Strony uzgodniły, że z tej okazji wszyscy Pracownicy pracujący 31 grudnia 2021 r. i będący nadal w zatrudnieniu otrzymają dodatkową nagrodę.

Podczas spotkania poruszono jeszcze temat integracji obszaru dystrybucji. W maju mieliśmy poznać efekty prac zespołów powołanych do wypracowania konkretnych propozycji. W odpowiedzi usłyszeliśmy , że temat ten będzie nam przedstawiony po załatwieniu innych ważnych tematów, które skupiły się na końcu kadencji Zarządu Operatora.

Wcześniejsze spotkania w Operatorze

ENEA SERWIS

Zarząd Enea Serwis w pełnym składzie stawił się na negocjacje płacowe. Po krótkich negocjacjach podpisano porozumienie o takich samych parametrach jak w pozostałych spółkach: -Wzrost płacy zasadniczej od 1 czerwca br. Wypłata nagrody na Dzień Energetyka płatna do 12 sierpnia.

Szczegóły zawartych porozumień do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność

Wczesniejsze spotkania w Enea Serwis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 


Wiadomość tą wyświetlono 2319 razy.