Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 15 Lipiec 2024r.
Drukuj

Kolejna tura rozmów doprowadziła do zawarcia Porozumienia Transferowego zakładające przeniesienie 22 Pracowników z Enea Centrum realizujących obecnie funkcje na rzecz Elektrowni Połaniec  z Departamentów Finansowo-Księgowego i Wsparcia HR. Przeniesienie ma związek  z realizacją postanowień dokonywanych w ramach procesu transformacji sektora elektroenergetycznego -wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od 1 stycznia 2023 r. planowane jest powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego NABE. Strony parafowały Porozumienie Transferowe.

Drugie porozumienie tz. Techniczne związane z realizacją tego procesu  przedstawiono stronie związkowej. 21 czerwca 2022 r.  pracodawcy planują podpisanie tego porozumienia.

Wcześniejsze rozmowy


Wiadomość tą wyświetlono 1587 razy.