Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

W pierwszym dniu kalendarzowego lata w świetlicy Rejonu Dystrybucji Międzychód spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski. (KPG) W zebraniu i później w otwartym spotkaniu z Pracownikami uczestniczyli: Członek Zarządu Enea Operator -Michał Cebula i Członek Rady Nadzorczej Enea S.A.-Mariusz Pliszka.

Spotkanie rozpoczęła minuta ciszy i krótka modlitwa w intencji zmarłej 17 czerwca 2022 r.  naszej Koleżanki Bożeny Mielnik

Program zebrania KPG:

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KPG. Odczytano i przyjęto protokół zebrania Komisji jakie odbyło się w Centrali OD Gorzów z 12 maja 2022 r.

2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne dwie osoby.

3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie Komisji zapoznali się z najważniejszymi zdarzeniami jakie miały miejsce od 12 maja 2022 r.

4.Sprawy płacowe. Podsumowano negocjacje płacowe w Spółkach GK Enea. Przedstawiono parametry zawartych porozumień płacowych:- podwyżka płac zasadniczych od czerwca 2022 r,- jednakowa nagroda na Dzień Energetyka w Spółkach GK Enea,-kontynuacja negocjacji płacowych w drugiej połowie roku.

5.Wybory do Rady Nadzorczej (RN) Enea SA. Przeanalizowano wyniki wyborów do RN Enea S.A. Po 4 turach na 3 miejsca mandatowe udało się wybrać popieranych przez nas 3 kandydatów (Pliszka Mariusz, Romańczuk Mariusz, Damasiewicz Mariusz).W dniu dzisiejszym Głowna Komisja Wyborcza odrzuciła odwołania jakie do niej wpłynęły. Teraz czekamy na powołanie Mariuszów do RN.

6.Integracja obszaru dystrybucji. Do dziś nie otrzymaliśmy planów tego projektu. Prace zespołów przeciągają się. Mało prawdopodobne jest żebyśmy materiały dotyczące tej tematyki otrzymali przed wakacjami. Będziemy temat monitorować, interesują nas przede wszystkim skutki społeczne jakie pociągną za sobą zmiany właścicielskie spółek Enea Logistyka, Enea Serwis, Enea Pomiary.

7.Relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów (KZD) NSZZ Solidarność. Przew. KPG K. Gonerski przedstawił obszerną relację z KZD jaki odbył się w dniach od 25 do 27 maja 2022 r. w Zakopanym. Przedstawił zmiany w statucie związku oraz złożone stanowisko ws. ustanowienia Święta Wolności i Solidarności dniem wolnym od pracy.

8.Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) -dalsza współpraca z firmą AVIVA. Niestety sposób inwestowania naszych środków odprowadzanych do PPE, zamiast pomnażać je powoduje duże straty. Środki zgromadzone na kontach Pracowników rok do roku ulegają pomniejszeniu. Temat zgłoszony do Zarzadu Enea S.A. Mamy dostać analizy oraz porównanie do wyników innych firm zajmujących się PPE. Planowane jest też spotkanie z AVIVĄ.

9. Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) -skutki społeczne w GK Enea. Od 1 stycznia 2023 r. planowane jest powstanie NABE. Projekt pociągnie za sobą skutki społeczne dla Pracowników Enea Centrum (EC) w Elektrowni Kozienice i Elektrowni Połaniec. 85 Pracowników ma zmienić pracodawców. Monitorujemy proces zawierania tz. porozumień transferowych zapewniających niepogorszenie warunków pracy i płacy dla przenoszonych Pracowników.

10. Sytuacja w Spółkach GK Enea. W BOK-ach sytuacja dalej napięta. Swoją frustrację związaną miedzy innymi z podwyżkami cen energii nasi klienci odreagowują na naszych Pracownikach. Pod ich adresem pada wiele wulgaryzmów, w tym również pisemnych w procedurach reklamacyjnych. Wiele reklamacji związanych jest z brakiem synchronizacji systemów informacyjnych oraz szacowanych odczytów wykonywanych przez firmy zewnętrzne. W Enea Serwis poruszono temat tabeli płac zasadniczych.

11. Sprawy różne. Mimo zapewnień o powrocie do szkoleń stacjonarnych niestety dalej w GK Enea modne są szkolenia e-learning. Nadgodziny – sztuczne ograniczanie liczby nadgodzin- limity nakładane na dyrektorów. Poczet Sztandarowy -wystawianie pocztu. Omówiono zasady, które mają pomóc w pozytywnym załatwieniem tego tematu.  

Po zakończeniu zebrania KPG doszło do spotkania z Pracownikami Obszaru Międzychodzkiego.  Cieszymy się, że po okresie izolacji związanych z pandemią Covid 19 i możemy korzystać z najlepszej formy komunikowania się z Pracownikami -bezpośrednie otwarte spotkania. Wiele pytań jakie padły podczas spotkania upewniły nas w celowości organizacji takich spotkań. Niestety z tematyki zgłaszanych problemów wynika również, że droga służbowa nie działa. Pytania i problemy dotyczyły między innych tematów poruszanych na zebrania KPG, ale były też inne: -podsumowanie nawałnic jakie miały miejsce w styczniu i lutym 2022 r. ( brak odpowiedniego sprzętu i ludzi, brak koordynacji z innymi służbami, brak pewnych systemów łączności, niesprawiedliwy podział nagród za usuwanie awarii). Jak podkreślono brak jest również systemu  informowania społeczeństwa o ciężkiej i niebezpiecznej pracy energetyków. W wielu przypadkach zamiast odbudowy kilkunastu powalonych słupów bardziej celowe byłoby skablowanie danej linii. Małe warsztaty naprawy samochodów w siedzibach Rejonów Dystrybucji. Kolejki do specjalistycznych zakładów naprawy samochodów, wymusza na nas powrót do starych sprawdzonych metod działania, tym bardziej, że zakupy flotowe są niewystarczające. Braki kadrowe -nowe zadania związane z OZE nie przewidziały wcześniejsze etatyzacje, wskazana nowa etatyzacja, która pozwoli uzupełnić braki kadrowe. Brak magazynków podręcznych w połączeniu z problemami z nowymi zakupami dezorganizują pracę. Ograniczenie inwestycji w sieć w najbliższej przyszłości doprowadzi do pogorszenia wskaźników jakościowych dostarczanej naszym klientom energii elektrycznej. Doprowadza również do braku ciągłości umów przyłączeniowych.Dzień Energetyka -wskazany powrót do organizacji okolicznościowych spotkań w Oddziałach Dystrybucji. Zaproszeni goście: M.Cebula i M.Pliszka. z uwagą przesłuchiwali się zgłaszanym problemom. Mamy nadzieję, że uda im się chociaż w części im zaradzić, co na pewno poprawi atmosferę w pracy, a tym samym wpłynie na lepszą organizację pracy.

Wcześniejsze zebrania KPG

  


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1675 razy.