Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Skarb Państwa nabędzie od Enei łącznie 21 962 189 akcji LW Bogdanka do końca 2023 r. – zakłada podpisany przez strony list intencyjny. Zgodnie z jego postanowieniami, Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych będą współpracować przy przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji. Realizacja założeń listu intencyjnego jest ważna z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego państwa i ma istotne znaczenie dla transformacji krajowego sektora energetycznego, w tym realizacji Strategii Rozwoju Grupy Enea.

List intencyjny w siedzibie LW Bogdanka podpisali: wicepremier Jasek Sasin, Minister Aktywów Państwowych oraz Paweł Majewski, Prezes Zarządu Enei. W wydarzeniu uczestniczył zarząd LWB, a także Pracownicy lubelskiej kopalni.

"Podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa to kluczowe dla Grupy Enea i LW Bogdanka wydarzenie. Bogdanka jest ważną i cenną częścią Grupy Enea. Jednocześnie otoczenie – zwłaszcza instytucje finansowe – wymagają od spółek takich jak nasza dynamicznej i całkowitej zmiany podejścia do węgla jako nośnika energii. Dzięki inicjatywie Skarbu Państwa nasza Grupa będzie mogła w pełni skupić się na przewidzianej w naszej Strategii Rozwoju zielonej transformacji, czyli dynamicznym rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zabezpieczymy również stabilną przyszłość największemu pracodawcy Lubelszczyzny" –  Paweł Majewski

LW Bogdanka wydobywa głównie węgiel energetyczny, wykorzystywany przez krajowe elektrownie jako paliwo do wytwarzania energii elektrycznej. W przeważającej części produkcja kopalni trafia do Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec, które wchodzą w skład Grupy Enea.

Plan nabycia przez Skarb Państwa akcji LW Bogdanka jest istotny dla polityki gospodarczej Polski przede wszystkim ze względu na zabezpieczenie interesu państwa w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Wynika również z warunków występujących na rynku węgla w zakresie ceny i dostępności surowca związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Transakcja zabezpieczy kontrolę nad strategicznym aktywem zapewniającym dostawy węgla do podmiotów gospodarki narodowej odpowiedzialnych za produkcję energii. Powyższe działania wpisują się w plany rządowe w zakresie reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce.

Więcej w tym temacie


Wiadomość tą wyświetlono 1070 razy.