Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność. Uczestniczył w nim również Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Wojewoda przedstawił sytuację w regionie oraz podsumował rządową pomoc, która została udzielona uchodźcom wojennym z Ukrainy. Przedstawił też rządowe wsparcie na inwestycje w samorządach, oraz programy społeczne 500 plus i senior plus. Wojewoda przedstawił również ramowy plan tegorocznych obchodów 40 rocznicy Gorzowskiego Sierpnia `82 i zaprosił członków Solidarności do uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu.

Członkowie Zarządu Regionu przedstawili  problemy oraz tematy do załatwienia:

1. Pomnik upamiętniający pacyfikację Gorzowskiego Ursusa i Inki. Dzieło Św. Tadeusza Horbacza (pomnik pacyfikacji z 16.12.1981 r.) będzie kontynuowane przez służby wojewody. Niestety udzielone zgody na budowę pomnika straciły ważność, trzeba występować o nie ponownie. Pomnik Inki jest gotowy, czekamy na rewitalizację okolic murów obronnych w Gorzowie Wlkp- miejsca gdzie ma stanąć postument.

2. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS) . Niestety zarówno strona rządowa jak i samorządowa nie uczestniczy czynnie w pracach Rady. Tematy zgłaszane przez stronę związkową nie są procedowane na WRDS. Bardzo utrudnia to prowadzenie dialogu społecznego w regionie.

3.Ośrodki wypoczynkowe w regionie- rezerwa jako lokum dla uchodźców z Ukrainy. Do tej pory nie zostały zasiedlone, uniemożliwia się skorzystania z nich Naszym Rodakom. W tym tygodniu sprawa się wyjaśni.

4. Sytuacja w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Zarządzający placówką planują wręczenie Pracownikom aneksów do umów o pracę. W przypadku odmowy podpisania aneksów straszy się brakiem podwyżek lub zwolnieniem z pracy. Zawiadomiono już Urząd Pracy o możliwych zwolnieniach grupowych w szpitalu. Tragiczna sytuacja na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)- czas oczekiwania na udzielenie pomocy sięga  powyżej 7 godzin w dni wolne od pracy. Zarządzający szpitalem i Urząd Marszałkowski nie widzą problemu, i nie planują żadnych zmian w organizacji pracy SOR. Kwestia aneksów do umów zostanie sprawdzona przez służby wojewody. Zarzadzanie szpitalem Wojewoda też ocenia krytycznie.

5.Zła sytuacja w Powiecie Słubickim. Temat do sprawdzenia przez UW.

6.Niskie wynagrodzenia w urzędach administracji państwowej. Na przykładzie Urzędu Ochrony Zabytków przedstawiono ten problem. 4,5 % podwyżki jakie przyznano dla urzędów, większość Pracowników nie otrzymała. Taka sytuacja powoduje odpływ wysokokwalifikowanych kadr.

Wcześniejsze zebrania ZRG

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 968 razy.