Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Konferencja prasowa zorganizowana przez Panią Marszałek Województwa.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). W teorii WRDS służy wymianie doświadczeń, debacie i formułowaniu wniosków w sprawach, które są ważne dla pracodawców, przedsiębiorców, związków zawodowych, samorządu i rządu. Niestety dialog trójstronny coraz bardziej przypomina pozorowany dialog. Za to WRDS jest doskonałym przykładem wojny Polsko-Polskiej pomiędzy przedstawicielami strony rządowej (Urząd Wojewódzki) i samorządowej (Urząd Marszałkowski).Tematy przedstawiane przez NSZZ Solidarność nie są umieszczane w programie kolejnych Rad- np. tematyka związana z „zielonym ładem” -bzdurną polityką narzucaną nam przez Unię Europejską. Już w tamtym roku ostrzegaliśmy, że taka polityka doprowadzi do drastycznej podwyżki nośników energii. Niespotykana od dziesięcioleci inflacja jest spowodowana głównie tą polityką. Ze strony UE i eko-terrorystów nie widać otrzeźwienia- dalej naliczany jest pseudo podatek za prawa do emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej.

Tematy wrzucone pod obrady WRDS:  

-Organizacja pomocy uchodźcom z Ukrainy. W województwie lubuskim przebywa 33 tysiące obywateli Ukrainy z nadanym numerem PESEL, są również osoby poza tym systemem.

 - Reforma systemu ochrony zdrowia w kontekście opieki nad pacjentem, lokalnych potrzeb w tym zakresie oraz sytuacji podległych samorządowi województwa podmiotów leczniczych, w tym sytuacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników. Nie poruszono tematyki wręczania aneksów do umów o pracę oraz tragicznej sytuacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

-Sytuacji lubuskich przedsiębiorców w kontekście podwyżek cen energii i gazu.  Narracja przedstawiana przez stronę samorządową -wszystkiemu winien jest rząd. Żadnego powiązania z „zielonym ładem”.

-Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Jak podano w komunikacie: „Misją naszej strategii jest budowanie zielonej krainy w oparciu o nasze dziedzictwo naturalne, czyli zielony ład – tak jak w Europie. Ale też inteligentne technologie. Dlatego przedstawimy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego nasz Lubuski Program Innowacji”. Ciekawe kiedy nastąpi otrzeźwienie…

Jak tak dalej będzie wyglądała sytuacja w WRDS  to zastanowimy się czy dalej warto uczestniczyć w tym pozorowanym dialogu i wojnie Polsko-Polskiej.

Wcześniejsze zebrania WRDS


Wiadomość tą wyświetlono 766 razy.