Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 19 Kwiecień 2024r.
Drukuj

Enea Operator rozstrzygnęła przetarg na dostawę 327 tysięcy liczników zdalnego odczytu z modułami komunikacyjnymi w technologii GSM. Łączna wartość podpisanych kontraktów to prawie 134 miliony zł. Zdalne liczniki są jednym z ważniejszych elementów inteligentnej sieci energetycznej budowanej przez Eneę Operator. Inwestycje w nowoczesną sieć dystrybucyjną, w tym w tzw. smart grid, to jeden z kluczowych kierunków rozwoju naszej Grupy.

Liczniki zdalnego odczytu (LZO) to nowoczesne urządzenia, które pozwalają na bieżące rejestrowanie zużycia energii elektrycznej, tym samym przyczyniają się do jej racjonalnego i efektywnego wykorzystania. Każdy odbiorca, u którego zostanie zainstalowany licznik zdalnego odczytu będzie rozliczany na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, bez konieczności wykonywania okresowych odczytów. Zakupione w przetargu urządzenia będą dostarczane i montowane przez Eneę Operator w latach 2022 i 2023.

"Dzięki pozyskaniu 327 tysięcy liczników Enea Operator do końca 2023 roku zrealizuje założenia pierwszego etapu masowej wymiany urządzeń konwencjonalnych na urządzenia zdalnego odczytu. Zakup pozwoli na instalację nowoczesnych liczników u ponad 15% odbiorców przyłączonych do naszej sieci. Konsekwentnie realizujemy nasze plany wymiany liczników. Do końca 2025 roku chcemy, aby LZO były zainstalowane u co najmniej 35% naszych Klientów, natomiast do końca 2028 roku u co najmniej 80% z nich".  – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei.

W wyniku przeprowadzonego przez Eneę Operator przetargu podpisano umowy ze spółką Politech oferującą liczniki firmy Iskraemeco oraz z firmą Apator, która dostarczy liczniki własnej produkcji. Pierwsze urządzenia są już dostarczane i montowane u Klientów.

" Liczniki będą wymieniane zgodnie z metodologią Enei Operator, a najważniejszym kryterium ułożenia harmonogramu wymian jest ważność cech legalizacyjnych dotychczas zainstalowanych liczników konwencjonalnych. Klienci nie muszą składać wniosków w sprawie harmonogramowej wymiany dotychczasowego licznika na licznik zdalnego odczytu. Zaznaczam, że nasi monterzy nie pobierają żadnych opłat za wykonanie zainstalowanie nowych liczników i inne czynności wynikające z obsługi układu pomiarowego"  podkreślił Marek Rusakiewicz, p. o. prezesa Enei Operator.

Enea Operator od kilku lat instaluje liczniki zdalnego odczytu u klientów o znacznym zużyciu energii, przede wszystkim kwalifikowanych do taryf przemysłowych. Obecnie jest ich zainstalowanych około 150 tysięcy Teraz nastąpił również znaczny wzrost liczby montowanych urządzeń u odbiorców indywidualnych. Jest on uwarunkowany przede wszystkim rozwojem mikroinstalacji prosumenckich, które wymagają zastosowania tego typu mierników.

Sukcesywna wymiana liczników wypełnia prawne zobowiązania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) dotyczące odejściu od liczników konwencjonalnych na rzecz liczników zdalnych. OSD do końca 2028 r. zainstalują liczniki z możliwością zdalnego odczytu u 80% klientów przyłączonych do sieci. Nowe liczniki energii elektrycznej, pozwolą klientom optymalnie dopasować taryfę do swoich potrzeb, a także uzyskać korzyści finansowe, poprzez znacznie lepszą kontrolę zużycia energii elektrycznej. Proces jest związany z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącą wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych AMI, które pozwolą na aktywne uczestnictwo konsumentów w rynku energii elektrycznej.


Wiadomość tą wyświetlono 898 razy.