Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 19 Kwiecień 2024r.
Drukuj

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea kontynuuje przygotowania do realizacji projektu budowy bloków energetycznych w technologii CCGT na terenie Elektrowni Kozienice

Powołana do realizacji inwestycji spółka Enea Elkogaz ogłosiła postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego. Koncepcja projektu zakłada dwa warianty inwestycji: budowę dwóch bloków, każdy o mocy ok. 1100 MW lub trzech o jednostkowej mocy ok. 700 MW. Finalna decyzja zapadnie po analizie ekonomicznej, biznesowej oraz ocenie kluczowych elementów procesu wykonawczego przedstawionych w złożonych w postępowaniu ofertach i koncepcjach.

Grupa Enea przygotowuje się do odejścia od wytwarzania energii z węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii. Kierunek ten odzwierciedlony jest w Strategii Rozwoju Enei. Konsekwentna transformacja Grupy zakłada również wykorzystanie technologii wytwórczych opartych o gaz ziemny jako niskoemisyjne paliwo przejściowe wspierające i stabilizujące prace OZE. Bloki CCGT mają odtworzyć moc Elektrowni Kozienice, w której w perspektywie najbliższych lat zakończy się okres eksploatacyjny węglowych bloków klasy 200 MW.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego będzie realizowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. Dialog konkurencyjny zostanie przeprowadzony w trzech etapach, w podziale na części ogólne oraz branżowe. W trakcie postępowania do dialogu konkurencyjnego spółka Enea Elkogaz zakwalifikuje trzech Wykonawców zgodnie z kryteriami kwalifikacji i zapewni im szerokie badania inspekcyjne, w tym dostępnej infrastruktury w miejscu budowy nowych jednostek. Enea Elkogaz planuje rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy w IV kwartale 2023 r.

Ostateczna decyzja o wyborze koncepcji zapadnie po analizach ekonomicznej, biznesowej oraz planowanego szczegółowo procesu technicznego. Obecnie, równolegle do prowadzonego postępowania, trwają uzgodnienia w zakresie przebiegu trasy przyłącza gazowego oraz jego podstawowych parametrów technicznych.

Źródło-CIRE.PL

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 855 razy.